Naar nieuws

Zorgorganisaties Gelderse Vallei starten proef met ‘ongelabelde’ bedden

22 april 2021

Regelmatig komen patiënten bij de huisarts of in het ziekenhuis met een acuut gezondheidsprobleem waardoor zij (tijdelijk) niet zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Vaak is opname in het ziekenhuis niet nodig, maar waar moet de patiënt dan wel heen? Er moet meestal snel een oplossing worden gevonden. De thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, huisartsen en Ziekenhuis Gelderse Vallei gaan de samenwerking aan om deze patiënten de juiste zorg op de juiste plek te verlenen. Begeleid door Mura Zorgadvies.

Het gaat om patiënten bij wie niet direct duidelijk is welke zorg voor hen het beste is, maar waarbij het wel heel helder is dat het thuis niet langer gaat. De patiënt wordt tijdelijk opgenomen in een van de deelnemende verpleeghuizen. Zo komt er tijd om te bepalen wat voor deze patiënt de beste oplossing is.

“Deze situaties komen vaak voor. Een patiënt heeft bijvoorbeeld al te maken met verschillende zorgverleners, zijn toestand verslechtert en dan is het onduidelijk voor welke zorg de patiënt in aanmerking komt. We zijn dan tijden aan het bellen en aan het overleggen om snel een plek te vinden en de patiënt blijft in onzekerheid”, aldus Marije Hilhorst, directeur Zorg bij Huisartsen Gelderse Vallei.

Spoedeisende hulp

Mirjam van ’t Veld, voorzitter raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei vertelt: “Opname in het ziekenhuis via de spoedeisende hulp komt regelmatig voor, maar de patiënt heeft eigenlijk de specialistische ziekenhuiszorg niet nodig. Iemand dan toch bij ons opnemen is zowel voor patiënt als voor het ziekenhuis niet wenselijk. Door dit project zorgen we dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt en we in het ziekenhuis voldoende bedden overhouden voor andere patiënten die onze zorg hard nodig hebben.”

Joeri van Kalleveen, manager Behandeling, Transmurale zorg & Zorginnovatie bij Vilente licht het namens de VVT-organisaties in de Vallei als volgt toe: “De patiënt wordt dan opgenomen in een van de deelnemende verpleeghuizen op een ‘ongelabeld bed’, dus een bed zonder zorgetiket. We hebben zo de tijd om goed te bekijken wat er precies aan de hand is, welke zorg het beste is voor de patiënt en om die zorg vervolgens te regelen.”

Domeinoverstijgende bril

Het project rondom ongelabelde zorg is een onderdeel van een grotere uitdaging, namelijk de bredere optimalisatie van de instroom richting VVT. Daar komen veel verschillende belangen bij elkaar, die je moet bekijken door een domeinoverstijgende bril. Mura-adviseur Mariëtte de Vries is als projectleider betrokken in de ouderenzorg in de Gelderse Vallei: “Om echt domeinoverstijgend te kunnen werken is het belangrijk om het belang van de patiënt voorop te stellen en dat als vertrekpunt te nemen. De belangen van iedere organisatie afzonderlijk zijn dan ondergeschikt.” Onafhankelijke projectleiding, zoals Mura dit biedt in de Gelderse Vallei, is dan ook zeker gewenst. “Het is belangrijk om bestuurlijk en operationeel draagvlak te hebben vanuit alle betrokken partners. Op die manier voelt iedereen zich ‘aan boord’ van deze kwaliteitsverbeterslag en kunnen we toch de meters maken die nu binnen de ouderenzorg hard nodig zijn”, aldus Mariëtte. Zo werkt Mura binnen het thema ouderenzorg niet alleen aan de opstart van ongelabelde zorg, maar ook aan de evaluatie van Advance Care Planning en het Ambulant Geriatrie Team.

De proef met deze ongelabelde bedden loopt tot september en naast de huisartsen en Ziekenhuis Gelderse Vallei doen Zinzia, Vilente, Opella, Charim en Norschoten aan deze proef mee. Het project rondom ongelabelde zorg is een onderdeel van het regionale programma Vallei Vitaal.

Vragen?

Meer weten over de samenwerking binnen Vallei Vitaal? Of over het project Ongelabelde zorg? Neem contact op met Mariëtte de Vries.

Vallei Vitaal
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Menzis, Huisartsen Gelderse Vallei, Charim, Icare, Norschoten, Opella, Santé Partners, Vilente en Zinzia voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een gezonde regio Gelderse Vallei. Daarom zijn zij het programma Vallei Vitaal gestart. In dit programma gaan zij projecten en initiatieven starten op vijf gebieden: juiste zorg op de juiste plek, ouderenzorg, chronische zorg, acute zorg en geestelijke gezondheidszorg. Mura is lid van het transitieteam dat het programma vormgeeft en is projectleider van projecten ouderenzorg.