Naar nieuws

Nieuwe generatie ouderen(zorg): vijf tips!

9 december 2019

Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis? In de commerciële wereld is dit niet meer dan normaal. In het complexe zorgland gaat het nog allemaal nog wat anders… Wat kunnen we voor de ouderenzorg in Nederland leren van andere sectoren? Deze en nog vele andere vragen en oplossingen kwamen langs tijdens het congres ‘Nieuwe generatie ouderenzorg’ op 27 november in Nieuwegein. Wij delen graag vijf tips met je!

Er zijn momenteel 3,3 miljoen 65-plussers in Nederland, ofwel ‘ouderen’. Deze groep is zeer gevarieerd qua achtergrond, gezondheid en kwetsbaarheid. We weten allemaal: deze groep groeit, de complexiteit neemt toe, ze blijven langer thuis wonen en daarnaast wordt het tekort aan mantelzorgers groter. Hoe kunnen we dit oplossen? Een aantal oplossingsrichtingen:

  1. Ga voor de preventieve aanpak en signaleer tijdig, bijvoorbeeld bij levensveranderende momenten die de oudere meemaakt. Stel, een dochter die altijd mantelzorger was emigreert nu naar het buitenland. Ook slechter gehoor of slechte mondhygiëne zijn tekenen van achteruitgang en kunnen in preventieve sfeer aangepakt worden.
  2. Zet in op participatie. Ouderen geven aan ‘niet over ons, maar mét ons’. Ook kunnen sleutelfiguren in de buurt een belangrijke rol spelen. Denk hierbij aan kappers, supermarkt, politie en buren.
  3. Pas op voor goedkoop = duurkoop. Bijvoorbeeld door het terugbrengen van de uren voor huishoudelijke hulp. De oudere blijft eenzaam achter en pas veel te laat komt hij weer in beeld, waarna dure zorg moet worden ingezet.
  4. Maak het leuk! Denk bijvoorbeeld aan ‘gamenastiek’ waarbij ouderen in beweging blijven met behulp van games en hun sociale netwerk verstevigt door dit samen te doen.
  5. Als je iets niet ziet, betekent het niet dat het er niet is. En je hebt anderen nodig om meer te zien dan je zelf ziet. Dat samenwerking van belang is blijkt ook uit voorbeelden in de wereld van de humanitaire hulp. Wat kan hierbij helpen? De inzet van dialoog in plaats van discussie. Andere succesfactoren voor samenwerking en integrale zorg? Bestuurlijk commitment, aanwezigheid van een onafhankelijke projectleider, urgentiebesef én vertrouwen! Faalfactoren hierbij? Niet communicerende IT-systemen, financiële en juridische schotten en verschillen in organisatieculturen. Het bespreken en expliciet maken van de verschillen is al een belangrijke eerste stap in het proces om nader tot elkaar te komen.

Al met al een dag vol mooie woorden, kennis, analyses en programma’s. Dat vraagt om een vertaalslag naar de praktijk! Daarvoor kun je bij Mura terecht, want wij slaan de brug tussen beleid en praktijk iedere dag weer. Want, goede zorg maken we samen!

Meer weten of met ons van gedachten wisselen over dit onderwerp? Neem contact op met Eefje de Bruijne.