Naar Over Mura

Analyseren en inspireren

Vanuit kennis en inzicht ontstaan nieuwe ideeën. We analyseren trends en zien het grotere plaatje: welke vragen komen er op zorgverleners af en hoe spelen we daar op in om de zorg te verbeteren? En hoe toon je aan dat die zorgvernieuwing écht leidt tot een betere kwaliteit, kostenbesparing en meer tevredenheid voor de patiënt en zorgverlener? Daar is goed informatiemanagement voor nodig. Onze bijeenkomsten en scholingen inspireren zorgverleners om nieuwe kennis toe te passen en de zorg te verbeteren. Mura inspireert en is aanjager van zorgvernieuwing.

Hoe we dat doen?

Trends in de zorg en samenleving volgen we op de voet. We kennen nieuwe beleidsontwikkelingen, subsidiemogelijkheden en best practices. Deze vertalen we naar concrete kansen voor zorgvernieuwing in de regio en naar inspirerende bijeenkomsten en scholingen. Zodat je er zelf mee aan de slag kunt.

Duiding en dialoog

Data helpen bij het maken van keuzes, het aanbrengen van focus in een project of programma, en het monitoren en evalueren van resultaten. Doen we goede dingen en doen we de dingen goed? We kijken niet alleen naar cijfers, maar ook naar wat werkt volgens zorgverleners en patiënten. Al deze kwantitatieve en kwalitatieve informatie krijgt pas betekenis in een context. Daarom gaan we in gesprek met stakeholders. Wat is de waarde van de informatie en wat kun je er mee? Zonder informatiemanagement geen aantoonbare successen.

Mura werkt samen met andere ROS’en in Nederland aan de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten voor informatiemanagement (zoals de ROS-Wijkscan) via D3, Data Dialoog Doen.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Mura helpt je bij informatiemanagement:

  • We onderzoeken en brengen focus aan, zodat je meer inzicht krijgt in je eigen situatie. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van draagvlakonderzoek of gebiedsanalyse;
  • We onderbouwen en toetsen de kansrijkheid van projecten en programma’s, zodat je weet of je in de juiste oplossingen investeert. Dit doen we bijvoorbeeld door het opstellen van een businesscase of literatuuronderzoek;
  • We monitoren en evalueren projecten op het behalen van doelen, zodat je kunt aantonen wat ze opleveren. Altijd met oog voor de meerwaarde voor patiënten;
  • We vertalen informatie en resultaten naar praktisch bruikbare producten, zoals handreikingen of factsheets.

Mura helpt je nieuwe kennis en inspiratie op te doen:

  • We organiseren trainingen en bijeenkomsten. Bijvoorbeeld op het gebied van informatiemanagement, persoonsgerichte zorg, e-health of rondom nieuw beleid en wetgeving;
  • We organiseren rondom positief en oplossingsgericht werken inspiratiesessies, driedaagse open trainingen, in company trainingen en trainingen op maat;
  • We ondersteunen bij het opzetten of onderhouden van netwerken voor kwaliteitsverbetering bij professionals.

Bij de bijeenkomsten vind je ons actuele aanbod en in onze cases lees je hoe wij andere zorgverleners al op weg hielpen met informatiemanagement. Zo maken wij samen de zorg beter!