Naar nieuws

Zorg voor dementie is volop in beweging

21 september 2019

Vandaag is het Wereld Alzheimer Dag met als thema bewegen. Alzheimer Nederland organiseert overal mooie activiteiten waarbij patiënten en hun omgeving in actie kunnen komen. Ook de zorg voor mensen met dementie is volop in beweging. Dat is heel zichtbaar in het vernieuwde Netwerk Dementie in Rivierenland. Ontdek wat daarin wordt georganiseerd om de beste zorg te bieden aan mensen met deze complexe ziekte en hun omgeving.

In Rivierenland staan mensen met dementie en hun mantelzorgers er niet alleen voor. Zij kunnen een beroep doen op ondersteuning door diverse professionals die samenwerken in het Netwerk Dementie Rivierenland. De kern is een getrapte aanpak, op maat: lichte zorg wanneer mogelijk, zwaardere zorg indien nodig. In 2019 staat onder andere communicatie naar professionals en inwoners, een leerprogramma voor het vergroten van het kennisniveau van professionals en evaluatie en doorontwikkeling van de aanpak op de agenda.

Professionals adviseren elkaar
Onderdeel van de zorgverlening is het vroegtijdig herkennen van dementie. Hoe herken je als zorgprofessional de eerste tekenen van dementie bij je patiënt? Mura Zorgadvies interviewde diverse professionals. Hieruit kwamen waardevolle adviezen en tips die professionals elkaar gaven naar voren, waar alle andere zorgverleners voordeel mee kunnen doen. Lees meer….

Multidisciplinair overleg (MDO) als middel voor betere samenwerking
Tijdens het MDO, dat vaak door de praktijkondersteuner of huisarts wordt georganiseerd, bespreken de betrokken zorg- en hulpverleners patiënten waar iets mee aan de hand is of mee moet worden gedaan. Een MDO organiseren met disciplines uit de sectoren zorg, medisch en welzijn heeft enorm veel meerwaarde, volgens de zorgverleners zelf. Lees meer….

Wegwijzer Dementie Rivierenland
In deze wegwijzer vindt de zorgprofessional veel tips en handvatten waar je met vragen over dementie terecht kunt. Je vindt algemene informatie, wat er in Rivierenland is georganiseerd en waar je binnen de gemeenten in Rivierenland terecht kunt. Bekijk de Wegwijzer Dementie Rivierenland.

(klik op de infographic voor een vergroting)

Netwerk Dementie Rivierenland
In Rivierenland kampen ruim 3.000 mensen met een vorm van dementie. Naar verwachting verdubbelt dat cijfer in de komende twintig jaar. Een enorme complexe ziekte voor de persoon zelf, maar ook voor mensen in zijn of haar omgeving. Om de beste zorg te bieden, zetten professionals uit de zorg en het sociale domein zich gezamenlijk in om de zorg zo goed mogelijk te organiseren voor mensen met dementie en hun omgeving. Dit netwerk bestaat uit Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners (STMR), SZR, de gemeenten in Rivierenland en Alzheimer Nederland, regio Rivierenland, Mura Zorgadvies, Dementieconsulenten Rivierenland, Eerstelijns Centrum Tiel en Zorggroep Gelders Rivierenland. Zij werken nauw samen met de geheugenpolikliniek van het Ziekenhuis Rivierenland en vele andere zorg- en sociale organisaties in Rivierenland. Het Netwerk Dementie Rivierenland is onderdeel van het Programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’. Meer informatie of contact opnemen? Ga dan naar www.dementierivierenland.nl/netwerk-dementie. Je leest hier onder meer over de werkwijze van het netwerk en de laatste ontwikkelingen.