Naar nieuws

Netwerk Dementie Rivierenland: elkaar kennen, elkaar vinden en gebruik maken van elkaar!

17 april 2019

In Rivierenland werken professionals samen aan goede zorg voor patiënten met dementie vanuit een vernieuwde aanpak in het netwerk dementie. Wat is de kracht van het vernieuwde Netwerk Dementie Rivierenland? Elkaar kennen en weten te vinden op de momenten dat het nodig is!

Elkaar kennen
“Laat je zien en laat je horen” zegt Ines Rohof, wijkverpleegkundige bij STMR. Zij maakte met de wijkverpleegkundigen een fotokaartje van Culemborg waarop foto’s, telefoonnummers en werkdagen van de wijkverpleegkundigen per gebied werden aangegeven. Deze kaartjes deelden ze uit aan huisartsen. Een nieuwe stap in het leren kennen van elkaar. Door elkaar te kennen en te vinden wordt de samenwerking rondom de patiënt met dementie versterkt. Natuurlijk is het ideaal als je bij elkaar in het gebouw zit en makkelijk bij elkaar naar binnen loopt. Heb je deze luxe niet? Dan is het organiseren van een multidisciplinair overleg (MDO) een mooi middel voor het samenbrengen van de professionals.

Multidisciplinair overleg (MDO) als middel voor betere samenwerking
Tijdens het MDO, dat vaak door de praktijkondersteuner of huisarts wordt georganiseerd, bespreken de betrokken zorg- en hulpverleners patiënten waar iets mee aan de hand is of  mee moet worden gedaan. Een MDO organiseren met disciplines uit de sectoren zorg, medisch en welzijn heeft enorm veel meerwaarde, volgens de zorgverleners zelf. “Aanwezig zijn bij de MDO’s is zoveel effectiever dan alleen een casus toegespeeld krijgen!” zegt Caroline van der Meulen, Mantelzorgconsulent bij ELK Welzijn. Ze vertelt dat er bij welzijn vaak wordt gedacht aan het thema eenzaamheid. “Maar, er is zoveel meer waar welzijn zich mee bezighoudt, ook in het kader van dementiezorg. We hebben een enorm relevant aanbod, voor patiënt en mantelzorger. Door aan te sluiten bij overleggen van zorgverleners krijgen we meer feeling met elkaars werk en laat ik zien dat er succesvolle matches te maken zijn.” Kaderhuisarts Ingrid Corten benadrukt het belang van welzijn: “Mensen willen een sociale omgeving waarin ze zich goed voelen met genoeg aandacht en daarbij kan welzijn een grote rol spelen!”.

Privacy hóeft geen drempel te zijn
Maar hoe doe je dat dan met privacy in de samenwerking tussen zorg en welzijn? Daarvoor hebben de professionals allerlei tips:

  • vraag voor het MDO toestemming aan de patiënt;
  • bespreek de patiënt anoniem; bespreek alleen relevante zaken, dus niet het hele medisch dossier;
  • weet dat veel patiënten al bekend zijn bij welzijn;
  • weet dat ook welzijnswerkers moeten voldoen aan wet- en regelgeving rondom privacy.

Wat is er veranderd in de aanpak?
Wist je dat vroeger iedere patiënt met geheugenklachten door de geheugenpoli van het ziekenhuis werd gezien en na diagnose bij de dementieconsulent onder begeleiding kwam? Dat is nu wel anders. De praktijkondersteuner begeleidt tegenwoordig een groot deel van de patiënten. Daarbij is het wel belangrijk om goede afspraken te maken met elkaar.

Heb je toch een complexe casus waar je dementiebegeleiding voor zoekt? Dan kun je consultatie of begeleiding van de dementieconsulent inzetten (www.dementierivierenland.nl). Belangrijk is wel om dat op tijd te doen, zodat een crisis kan worden voorkomen.

Je leest hier het verhaal van Joke Lourens uit Geldermalsen. In 2016 werd bij haar dementie geconstateerd. Een portret van een openhartig echtpaar over deze ziekte en de zorg en ondersteuning die zij krijgen.

Over Netwerk Dementie Rivierenland
In Rivierenland kampen ruim 3.000 mensen met een vorm van dementie. Naar verwachting verdubbelt dat cijfer in de komende twintig jaar. Een enorme complexe ziekte voor de persoon zelf, maar ook voor mensen in zijn of haar omgeving. Om de beste zorg te bieden, zetten professionals uit de zorg en het sociale domein zich gezamenlijk in om de zorg zo goed mogelijk te organiseren voor mensen met dementie en hun omgeving. Dit netwerk bestaat uit Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners (STMR), SZR, Ziekenhuis Rivierenland, de gemeenten in Rivierenland en Alzheimer Nederland, regio Rivierenland, Mura Zorgadvies, Dementieconsulenten Rivierenland, Eerstelijns Centrum Tiel en Zorggroep Gelders Rivierenland. Zij werken samen met vele ander zorg- en sociale organisaties in Rivierenland. Het Netwerk Dementie Rivierenland is onderdeel van het Programma Samen… Oud in Rivierenland.

Meer informatie of contact opnemen? Ga dan naar www.dementierivierenland.nl/netwerk-dementie. Je leest hier onder meer over de werkwijze van het netwerk. Heb je vragen? Mail dan gerust naar info@dementierivierenland.nl.