Naar nieuws

“Vallen, dat gebeurt mij niet…”

15 juni 2021

In een eerdere nieuwsbrief kon je lezen dat we in Rivierenland breed inzetten om valongevallen bij ouderen te verminderen en te voorkomen. Veel ouderen denken ten onrechte, zelfs als ze al eens gevallen zijn, “dat hoort nu eenmaal bij het ouder worden” of “dat gebeurt mij niet (nog een keer)”. Preventie, bewustwording, motivatie en goede signalering zijn daarom erg belangrijk in een effectieve aanpak. Hoe pakken we dat aan?

Lokale werkgroepen per gemeente

Voor een effectieve aanpak volgen we twee sporen. In het eerste spoor gaan lokale werkgroepen per gemeente aan de slag onder begeleiding van de gezondheidsmakelaars van de GGD Gelderland Zuid om preventie, (vroeg)signalering en het lokale aanbod samen vorm te geven. Daarbij kijken zij breed naar ‘vitaal oud worden’ en bewustwording bij ouderen én professionals. “Want valpreventie is meer dan een cursus ‘In Balans’ aanbieden. Dit gaat ook over een beweegvriendelijke en valveilige omgeving, gezond eten, vitamine D slikken, medicatie et cetera”, zo zegt Maaike Geertzen, gezondheidsmakelaar in West-Betuwe en Buren. “Bijvoorbeeld in de gemeente West Betuwe is men van plan ouderen meer bewust te maken van het belang van vitaal blijven en blijven bewegen door middel van fitchecks”.

“Valpreventie is meer dan een cursus ‘In Balans’ aanbieden. Dit gaat ook over een beweegvriendelijke en valveilige omgeving, gezond eten, vitamine D slikken en medicatie”

Ontwikkeling zorgpad

Het tweede spoor richt zich op de ontwikkeling van een zorgpad. Hoe signaleer je de hoog-risicogroep, hoe richt je een multifactoriële valbeoordeling in, wanneer verwijs je naar wie? Een werkgroep met fysiotherapeuten uit eerste en tweede lijn, geriatrieverpleegkundige, huisarts, apotheker, wijkverpleegkundige en manager van een behandelcentrum brengen samen de stappen in kaart. Zodat voor iedereen duidelijk wordt wanneer en hoe te handelen en welke afspraken we daarover in de regio maken. Dit begint bij goede signalering vóórdat mensen vallen, tot (sociale) activering en aansluiting bij de lokale sociale kaart nadat mensen het zorgpad afsluiten. De ambitie is, zoals één van de werkgroepleden verwoordt: “regionaal samenwerken, elkaar weten te vinden, afspraken maken wie doet wat, goede verwijzing én terugkoppeling realiseren in een sluitende aanpak”.

Pilot

De werkgroep werkt het zorgpad nu verder uit. Eind dit jaar volgt dan een pilot, waarbij we kijken of de afspraken in de praktijk ook goed werken. Hierna volgt regiobrede implementatie, waarbij natuurlijk ook veel aandacht uitgaat naar de verbinding met de aanpak en activiteiten vanuit de lokale werkgroepen. Zodat de preventieve aanpak en de ondersteuning van hoog-risicogroepen in het zorgpad, elkaar gaan versterken.

Meer informatie

Meer weten? Neem dan contact op met onze adviseur Anne-Marie Winkelman.