Naar nieuws

Tweeluik Blog: Durf jij in de spiegel te kijken?

19 juni 2020

Door Eefje de Bruijne.
Lees ook het andere deel van dit tweeluik: Observaties van een oplossingsgerichte huisarts: “Withuiswerk.nl”

Pieter Jansen blogt voor Mura vanuit zijn observaties over oplossingsgericht werken in deze roerige tijd, binnen en buiten zijn spreekkamer. Hij zegt niet hoe het moet of wat de waarheid is, maar Pieter stelt vragen en houdt een spiegel voor. En zo werkt Mura ook.

Spiegel

Als je een spiegel aan anderen voorhoudt, dan moet je daar zelf ook in durven kijken. En niet alleen maar roepen “Wij zijn voor (of tegen?)!” Want bij Mura houden we niet van holle woorden, maar willen dit altijd koppelen aan een concreet handelingsperspectief. Maar wat kan Mura dan doen? Hoe zorgen wij dat we niet in hokjes denken, maar in sterke kanten?

In onze projecten gaan we daarom altijd op zoek naar het gezamenlijk belang en kijken we naar wat wél kan. Gezondheid draait om lekker in je vel zitten en kunnen doen wat je wilt; ook als je patiënt bent. Door te kijken naar wat die patiënt (ook een hokje..) of inwoner zelf kan, wil en nodig heeft, zorg je dat je focust op een positief doel en vervolgens hoe je daar samen met alle partners komt. We verdelen de koek niet, we maken hem gróter door samen te werken!

Feit of mening?

In het publieke debat buitelen de meningen over elkaar heen. Het is makkelijk om iets te vinden. Maar als je kijkt naar de cijfers en de wetenschap dan zie je: er is sprake van ongelijke kansen in Nederland. Als het gaat om racisme wil ik wegblijven bij de meningen. Maar data en feiten als basis voor discussies en besluiten, vormen een solide basis voor een goede dialoog, want alleen vanuit een gezamenlijk beeld kun je samen aan de slag.

Samen kom je verder

Door een goede dialoog of discussie kom je verder. Het kan schuren, maar dat is soms nodig. Dat geldt voor een onderwerp als racisme, maar ook voor de zorg. De kunst is steeds vanuit verschillende perspectieven en belangen te kijken. Willen we écht verder komen en de zorg verbeteren, dan is dat onze rol als Mura: discussies niet uit de weg gaan, maar zorgen dat we deze constructief inzetten om stappen vooruit te zetten. Onze slogan is niet voor niets “Samen maken we de zorg beter”.

Ik steun dus de oproep van Pieter: Ook Mura komt je niet vertellen hoe het moet. Het is mijn persoonlijke bespiegeling. Dit is hoe ík er naar kijk. En jij? Wat kun jij doen?