Naar nieuws

Sterke jeugdzorg, initiatieven die werken!

8 februari 2021

Wist je dat huisartsen in de regio’s Gelderse Vallei en Rivierenland meer verwijzen naar jeugdzorg dan het Nederlands gemiddelde? Wat opvalt is dat de stijging van de jeugdige cliëntaantallen niet wordt veroorzaakt door de toenemende instroom, maar door een achterblijvende uitstroom. Dat betekent in praktijk dat jeugdigen langer in zorg blijven. Deze en andere informatie deelden we 19 januari tijdens de online inspiratiesessie ‘Samen werken aan een sterke jeugdzorg’. Waarbij we vooral inzoomden op de oplossingsrichtingen.

Er zijn in deze regio’s ruim 13.000 jeugdigen die een vorm van jeugdzorg ontvangen¹. De uitgangspunten van normaliseren en eigen kracht, kunnen tot besparingen leiden, maar komen vaak nog onvoldoende van de grond sinds de transitie naar het nieuwe jeugdzorgstelsel vanaf 2015². Dat het anders kan lieten we met twee inspirerende voorbeelden zien.

Positief voorbeeld van inzet jeugdprofessional

Tijdens haar presentatie deelde de gemeente Bergen op Zoom de successen over de aanpak in West Brabant West. Daar werpt de structurele samenwerking met huisartsen door inzet van jeugdprofessionals zijn vruchten af. Er is een stabilisatie van het aantal jeugdcliënten, wat opvallend is voor een gemeente met grote jeugdinstellingen! Hun monitoringssysteem, projectmatige aanpak jeugdzorg en arrangementensystematiek dragen daaraan bij. In een animatievideo kun je terugkijken hoe hun Werkproces Zorg voor Jeugd, West-Brabant West werkt.

Soepele communicatie ouder-kind-hulpverlener

De sessie vervolgde met een presentatie door OZOverbindzorg. OZOverbindzorg wordt in Rivierenland en op vele andere plekken in Nederland al voor ouderenzorg gebruikt. Maar het communicatieplatform is ook voor doelgroepen zoals jeugd goed te gebruiken. In Raalte werken scholen en jeugdzorgorganisaties al volop met elkaar samen in OZOverbindzorg. Ouders, kind en hulpverleners communiceren daardoor gemakkelijker met elkaar. En door de juiste informatie op de juiste plek verbetert de zorg. De ouders en jeugdige krijgen door het gebruik van OZOverbindzorg ook meer eigen regie waardoor zij écht meer centraal komen te staan!

Wat al goed loopt

Tijdens de sessie brachten we ook in kaart wat er al in de regio speelt aan jeugdzorgactiviteiten die goed lopen en waarvan we kunnen leren. Wat dacht je bijvoorbeeld van de werkwijze van Buurtzorg Jong? De POH-Jeugd in Tiel en Buren? Of het camouflage aanbod binnen de brede school of Kansrijke start? Van de 5 oplossingsrichtingen voor een sterke jeugdzorg vonden de deelnemers met name inzicht en stuurinformatie, de inzet op preventie en een sterke sociale basis, en samenwerking en netwerkvorming de best passende oplossingen voor hun lokale vraagstukken.

Meer weten over jeugdzorg?

Heb je de inspiratiesessie gemist en wil je graag meer weten over jeugdzorg en wat wij daarin voor je kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Suzan Buitenhuis!

Lees meer over de 5 oplossingsrichtingen voor een sterke jeugdzorg.

1. CBS Statline
2. AEF, stelsel in groei, 15 december 2020