Naar nieuws

Start onderzoekslijn ‘Samen… Oud in Rivierenland’

26 februari 2019

In het Rivierenlandse ouderenzorgprogramma ‘Samen… Oud in Rivierenland’ is informatiemanagement een belangrijke pijler. Van de projecten en activiteiten die we samen ontplooien willen we natuurlijk graag weten wat we ermee bereiken: doen we de juiste dingen én doen we de dingen goed? Maar we kijken ook breder om samen te leren en kennis te ontwikkelen. Daarom zocht programmamanager Eefje de Bruijne van Mura Zorgadvies contact met de academische werkplaats AMPHI.

Onderzoekslijn ontwikkelen
GGD Gelderland-Zuid, GGD Gelderland Midden, AMPHI en Mura willen samen een onderzoekslijn rondom (preventieve) ouderengezondheidszorg en gezond ouder worden opzetten. Wat hebben ouderen nodig om gezond oud te worden? Hoe kunnen we leren van wat er nu al gebeurt? Welke instrumenten hebben we nodig om resultaten zichtbaar te maken en te kunnen bijstellen? We willen samen leren en kennis ontwikkelen, onder meer door het uitzetten van stageopdrachten. In februari starten twee afstudeerders met de eerste opdrachten.

Aangrijpingspunten en handelingsopties voor valpreventie
Cindy Aarden gaat aan de slag met een opdracht over vallen. Er is al veel onderzoek gedaan naar risicofactoren voor vallen bij ouderen, maar toch blijkt het lastig om ouderen te bereiken als het aankomt op valpreventie. Cindy gaat interviews houden met professionals, experts op het gebied van valpreventie en met ouderen(vertegenwoordigers), om zo te achterhalen:

    1. Wat specifieke risicosituaties zijn vanuit het levensloopperspectief van ouderen: welke aangrijpingspunten en overgangssituaties zijn er in het leven van ouderen waar de kwetsbaarheid mogelijk toeneemt?
    2. Wat goede handelingen zijn die daaraan gekoppeld kunnen worden (wie, welke boodschap, hoe zorg je dat ouderen er voor open staan en zelf gaan handelen)?

Het eindproduct zal een ‘roadmap’ zijn met aangrijpingspunten en handelingsopties voor valpreventie bij thuiswonende ouderen. Deze ‘roadmap’ zal getoetst worden binnen een tweetal lokale valpreventienetwerken/netwerken geriatrie, waarin organisaties uit zorg, welzijn en informele zorg actief zijn. De ontwikkelde methodiek van de roadmap als instrument kan hierna ook op andere thema’s worden ingezet.

Indicatoren voor goede preventieve ouderenzorg
Op lokaal niveau wordt vaak al veel gedaan aan integrale ouderenzorg, zowel vanuit de zorg als vanuit gemeenten. Renske van Bergen gaat onderzoeken hoe je ‘goede preventieve ouderenzorg’ operationaliseert vanuit deze verschillende perspectieven. Ze ontwikkelt een lijst van indicatoren voor goede preventieve ouderenzorg om lokaal inzicht te krijgen: wat gebeurt er al binnen de gemeente, welke actoren zijn betrokken bij deze zorg, wie heeft welke rol en in hoeverre is er sprake van ‘goede preventieve ouderenzorg’? Resultaat is een advies aan de gemeente en andere lokale stakeholders over de sterke punten en verbeterkansen voor de lokale (preventieve) zorg voor ouderen. De ontwikkelde lijst van indicatoren kan hierna breder worden geïmplementeerd om de preventieve ouderenzorg in gemeentes te verbeteren.

Samen… Oud in Rivierenland
‘Samen… Oud in Rivierenland’ is dé aanpak waar zorg en sociaal domein samenwerken voor innovatieve zorg voor ouderen. Dit doen we met Eerstelijns Centrum Tiel, Zorggroep Gelders Rivierenland, Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners, SZR, Ziekenhuis Rivierenland, de Rivierenlandse gemeenten en Mura Zorgadvies.

Heb je een (onderzoeks)vraag of idee voor deze onderzoekslijn in ontwikkeling? Neem dan contact op met Eefje de Bruijne.