Naar nieuws

Samen werken of samenwerken? De regionale paramedische zorg is in ontwikkeling

24 oktober 2023

De paramedische zorg is een belangrijke schakel in een toekomstbestendige eerstelijns zorg. In onze regio zijn we al flink op weg een regionale multidisciplinaire paramedische vertegenwoordiging én samenwerking te ontwikkelen. Maar die samenwerking komt er niet vanzelf, die moet georganiseerd worden. Wat betekent dat precies en waar staan we?

Organiseren van paramedische samenwerking in de regio

Ook in het integraal zorgakkoord (IZA) staan ambities voor de paramedische zorg:

‘Het ontwikkelen van aanspreekpunten monodisciplinair en multidisciplinair in de paramedische zorg zijn onmisbare bouwstenen om te komen tot een betere organisatie van de eerstelijnszorg paramedie. Voor de doorontwikkeling van de organisatiegraad van de paramedische zorg worden bestaande netwerken versterkt en uitgebreid’.

Hoe kijkt de regio hier zelf naar? De eerste maanden van dit jaar stonden in het teken van verkennen, het in kaart brengen van alle paramedici en de data van het paramedisch regiobeeld analyseren. Ook werden er interviews afgenomen met paramedici om te onderzoeken hoe zij kijken naar de toekomst van hun vak, wat er mogelijk kan gebeuren, welke netwerken er zijn en of zij ook het belang inzien van een paramedische vertegenwoordiging. Welke voordelen, benoemd door paramedici uit de regio, zien zij voor een regionale multidisciplinaire paramedische vertegenwoordiging?

  • Het draagt bij aan de zichtbaarheid van de paramedische beroepsgroep
  • Het vormen van een aanspreekpunt voor de regio
  • Kunnen fungeren als samenwerkingspartner
  • Betrokken zijn in regionale zorgontwikkelingen
  • Vormgeven aan inhoudelijke netwerk thema’s
  • Het kunnen aanvragen van passende gelden, subsidies etc.
  • Samen sterk staan, samen kom je verder!

Regio Rivierenland

Na een mooie bijeenkomst in juni waarbij alle disciplines (ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, oefentherapie, diëtetiek en podotherapie) ruim vertegenwoordigd waren, is er inmiddels een kernteam geformeerd. Dat houdt in dat we met het kernteam verder gaan onderzoeken en stappen zetten naar de daadwerkelijke ontwikkeling van een multidisciplinaire paramedische vertegenwoordiging. De komende tijd organiseren we monodisciplinaire bijeenkomsten voor ergotherapeuten, diëtisten, podotherapeuten en logopedisten om paramedici verder te informeren over deze ontwikkeling. Daarnaast zal het kernteam verder gaan en voorsorteren op de benodigde acties.

Een mooie manier om die samenwerking al verder te concretiseren was het symposium ‘Samenwerken in de regio’ in september dit jaar, georganiseerd door ziekenhuis Rivierenland samen met Fysio Rivierenland en Mura Zorgadvies. Daarin maakten we met zestig fysiotherapeuten een sprong in de tijd naar 2025 met de zin: “Het is ons gelukt! Wij, de paramedici van Rivierenland vormen een eenheid op alle gezondheidsthema’s en ziektebeelden.” We visualiseerden de verregaande samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. En het ideaalbeeld in de samenwerking op thema’s als orthopedie, chronische pijn, duizeligheid, neurologie en kinderen.  Een zeer positieve en energieke avond die ook een vervolg krijgt. 

 Regio Gelderse Vallei

In oktober was er een bijeenkomst met een afvaardiging van de disciplines fysiotherapie, logopedie, podotherapie en ergotherapie. Een intensieve maar zeer waardevolle bijeenkomst waarbij de deelnemers met elkaar heel kritisch keken naar het belang van een multidisciplinaire vertegenwoordiging. Waarin ook gevoeligheden van de paramedie werden besproken zoals, waardering, samenwerken, gezien worden en betrokken zijn. Het gaf veel inzicht om met diverse disciplines op deze manier eens bij elkaar te zitten en beroepsoverstijgend te denken.

Een mooie ontwikkeling is dat de regionale vertegenwoordiging van de fysiotherapeuten, De Regionale Organisatie Fysiotherapie Gelderse Vallei  uitsprak zich hard te willen maken om deze ontwikkeling verder te brengen en haar deuren openzet richting de andere disciplines om het voor elkaar te krijgen. De eerste stap is nu gezet in het nadenken over het belang van een multidisciplinaire vertegenwoordiging en welke acties nodig zijn om zowel op mono- als multidisciplinair vlak zo ver te komen. Op de vraag of alle aanwezigen betrokken wilden blijven, was het antwoord unaniem ‘ja!’. Ook dit krijgt dus zeker een vervolg. Houd onze informatiekanalen goed in de gaten.

Meer informatie of meedenken?

Mocht je meer willen weten of ook als paramedicus willen meedenken over samenwerking? Neem contact op met Huub Creemers.