Naar nieuws

‘Samen… Oud in Rivierenland’ in beeld

9 september 2019

In Rivierenland werken verschillende partijen in het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’ samen om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren voor kwetsbare ouderen. Informatiemanagement is een onlosmakelijk onderdeel van het programma: Doen we goede dingen en doen we de dingen goed? Data helpen bij het maken van keuzes, het aanbrengen van focus en het monitoren en evalueren van resultaten. Welk effect heeft het programma op de kwaliteit van zorg, kosten, patiënttevredenheid en tevredenheid van zorgverleners in regio Rivierenland? Welke vragen komen er op gemeenten en zorgverleners af en hoe spelen we daar op in om de ouderenzorg in de regio te verbeteren? Dat brengen we in beeld!

Werkgroep Evaluatie
Mura geeft samen met professionals uit het veld de evaluatie van het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’ vorm. Cijfers uit verschillende databronnen worden gebundeld om de stand van zaken van ouderenzorg in Rivierenland op Quadruple Aim te beschrijven, te monitoren en te evalueren. Zodat we kunnen laten zien dat wat we samen doen, écht effect heeft! De Werkgroep Evaluatie, bestaande uit professionals van Ziekenhuis Rivierenland, Zorggroep Gelders Rivierenland, Menzis, GGD Gelderland Zuid, gemeenten en VVT-instellingen komt in september voor het eerst bijeen. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen!

Regiobeeld Rivierenland
Via een subsidieregeling heeft ZonMw een voucher toegekend aan ‘Samen… Oud in Rivierenland’ voor de inzet van Mura als data-expert voor het samenstellen van een Regiobeeld. Een Regiobeeld bestaat uit cijfers met betrekking tot o.a. de demografische situatie en de zorgvraag van ouderen in Rivierenland. Met behulp van een Regiobeeld kan beter ingeschat worden hoe de vraag en het aanbod naar verschillende zorgtypen zich de komende jaren naar verwachting gaan ontwikkelen. Hiermee kunnen we beter vaststellen of we de juiste dingen doen binnen het zorgprogramma, en wat we in de toekomst misschien anders of beter kunnen doen.

Eigen Regiobeeld aanvragen
Ben je zelf geïnteresseerd in een Regiobeeld? Dit najaar komt ZonMw waarschijnlijk met een nieuwe subsidieoproep. Mura kan ondersteunen bij het schrijven de subsidieaanvraag en natuurlijk bij het samenstellen van het Regiobeeld. Neem contact op met adviseur Ellen Selten via ellenselten@mura.nl, onze expert op het gebied van data en onderzoek, als je meer wilt weten.