Naar nieuws

Project ‘Blijf in je Kracht!’ wint derde prijs Agis Innovatiefonds!

9 december 2019

Het project ‘Blijf in je Kracht!’ dat zich richt op het bevorderen van zelfredzaamheid van ouderen (65+) in Renkum en Heelsum, is verkozen tot één van de drie projecten die op een onderscheidende manier verschil maken voor hun doelgroep. Met deze derde plaats verdienen ze een bedrag van €2.500,- te besteden aan het initiatief zelf of een opvolgende activiteit.

‘Blijf in je kracht!’ was uit 60 tot 70 door het Agis Innovatiefonds gesubsidieerde projecten genomineerd voor deze prijs. Het project eindigde, samen met het Trimbos Instituut en Pharos, in de top 3. Initiatiefnemer Inge Blom van fysiotherapie De Waag in Renkum reageerde dan ook enthousiast. Zij nam de prijs in ontvangst, samen met Esmee Peters (Mura Zorgadvies), Rita Weeda (lid stuurgroep), Arjan van Andel (huisarts) en Nilay Kulci (Huis van Renkum).

Samenwerking tussen domeinen
De kracht van ‘Blijf in je Kracht!’ zit in de samenwerking tussen het sociale domein en de eerste lijn. Huisartsen, tandartsen, wijkverpleging, diëtisten en verschillende professionals als fysio-, ergo-, podo-, bekkenbodem-, huid-, oefentherapeuten en logopedisten zijn betrokken. Maar ook de gemeente Renkum doet mee, evenals het Sport- en Beweegteam, het Huis van Renkum en Renkum voor Elkaar, buurtdiensten zoals Hulpdienst voor Elkaar en de Zonnebloem. Samen hebben zij als doel om 65-plussers die een verhoogd risico lopen op teruggang in spierkracht en vermindering van zelfredzaamheid, in een vroeg stadium in beeld te krijgen. Natuurlijk helpen ze ook 65-plussers die gericht op zoek gaan naar wat ze kunnen doen om krachtig en vitaal te blijven. Lees meer informatie over ‘Blijf in je kracht’ in dit artikel.

Over ‘Blijf in je Kracht’ zegt de jury:
“Het hoofddoel van dit project is te bevorderen dat 65-plussers al dan niet met een beperking langduriger zelfredzaam kunnen blijven en richt zich op langdurige sociale participatie en preventie van sarcopenie en/of ondervoeding. Dit is een mooi initiatief dat aansluit bij de juiste zorg op de juiste plek voor een doelgroep die tussen wal en schip dreigt te raken. Er is veel energie gestoken in het betrekken van de stakeholders en de resultaten zijn zeer de moeite waard. Er wordt weliswaar al veel vanuit gemeentes gedaan om ouderen zelfredzaam te houden, maar dit initiatief onderscheidt zich doordat er zoveel partijen betrokken en aangehaakt zijn. De eerste resultaten wijzen verder daadwerkelijke impact voor betrokken mensen uit. Een kans voor het project is dat het nog meer over de daadwerkelijke voeding mag gaan, en tevens kan meer aandacht besteed worden aan gemeenschappelijkheid, zoals samen voeding bereiden en eten.”

Meer weten?
Neem gerust contact op met onze adviseur Esmee Peters. Deelnemers aanmelden kan via iwblom@ziggo.nl of tel: 06 53 63 95 96.