Naar nieuws

De kracht van ‘Blijf in je Kracht!’

17 april 2019

‘Blijf in je Kracht!’ richt zich op het bevorderen van de zelfredzaamheid van senioren (65+), door ondervoeding en verlies aan spierkracht (sarcopenie) terug te dringen of te voorkomen. Sinds 2017 zijn er 99 inwoners van Renkum en Heelsum gestart. Zo’n twintig instanties vanuit zorg en welzijn zijn betrokken bij het project, zoals het Huis van Renkum, huisartsen, diëtist en gemeente.

Wat is ‘Blijf in je Kracht!’ en waarom is het zo’n succes?
Ouderen krijgen een persoonlijk advies op maat na een meting van spiermassa, spierkracht, handknijpkracht en vragenlijsten op het gebied van voeding, beweging en sociale participatie. Deelnemers gaan daar zelfstandig thuis mee aan de slag en komen in een jaar tijd drie keer terug voor een meting en een advies. Ook krijgen ze een voucher voor activiteiten in het buurthuis Huis van Renkum. Inge Blom, fysiotherapeut bij Fysiotherapie de Waag, initiatiefnemer, legt uit wat ‘Blijf in je Kracht!’ zo bijzonder maakt: “Het is een gezamenlijk project, uitgevoerd door de hele eerstelijns gezondheidszorg, welzijn, vrijwilligersorganisaties, kerken, etc. Samen proberen we in een vroeg stadium 65-plussers te signaleren die een verhoogd risico lopen op teruggang in spierkracht en vermindering van zelfredzaamheid. Daarnaast helpen we ook 65-plussers die willen weten wat ze kunnen doen om ‘in hun kracht’ te blijven. Dit met het doel om langdurig en comfortabel thuis te kunnen blijven wonen”.

Deelnemers aan het woord
Deelnemers An Harmsen en Fia Pot zijn erg tevreden over de verbinding tussen zorg en welzijn die door ‘Blijf in je Kracht’ is ontstaan in Renkum en Heelsum. Ze geven ‘Blijf in je Kracht’ het rapportcijfer acht. In dit filmpje vertellen ze over hun ervaringen:

(klik op de afbeelding om het filmpje te starten)

Wat levert ‘Blijf in je Kracht!’ op?
De eerste resultaten, onderzocht door (ex)studenten van de Wageningen Universiteit, laten zien dat ‘Blijf in je Kracht!’ effect heeft: “Als deelnemers de adviezen opvolgen zien we een verbetering in spiermassa en spierkracht” vertelt Inge. “Ik durf gerust te zeggen dat elke senior daar erg op gespitst is en dus gemotiveerd is om met de adviezen aan de slag te gaan. Zo zagen we laatst een mevrouw met een nieuwe knie, die daar zo zuinig op was dat ze deze zo min mogelijk belastte. Dat had tot gevolg dat het geopereerde been de helft minder quadricepskracht had dan het niet geopereerde been.” Ook worden mensen na twee weken opgebeld door het Huis van Renkum om te vragen of ze deel willen nemen aan een activiteiten in het buurthuis of als er behoefte is kan er een bezoek gebracht worden aan de deelnemer. Op deze wijze proberen we iets te doen aan eenzaamheid of sociaal isolement. Hoewel niet direct aantoonbaar, verwacht Inge dat ‘Blijf in je Kracht!’ kosten doet dalen voor gemeente en zorgverzekeraar. “Omdat mensen steeds langer thuis blijven wonen is het enorm van belang dat ze ‘de benenwagen eronder’ houden. Dat zorgt voor langduriger zelfredzaamheid in de thuissituatie. Daarnaast is het zo dat wanneer de zorg in de eerste lijn en welzijn goed geregeld is, mensen eerder naar huis kunnen na ziekenhuis- of verpleeghuisopname.”

Hoe verder?
Het project is gestart op basis van subsidies. Op dit moment treffen we voorbereidingen voor het behoud van ‘Blijf in je Kracht!’.

Meer weten?
Neem gerust contact op met onze adviseur Esmee Peters (esmeepeters@mura.nl). Deelnemers aanmelden kan via iwblom@ziggo.nl of tel: 06 53 63 95 96.