Naar nieuws

Pilot ProActieve Zorgplanning in Gelderse Vallei

24 januari 2024

Zorgorganisaties in Gelderse Vallei werken samen aan de afstemming van persoonlijke voorkeuren van patiënten voor behandeling en zorg. Het doel is om een gezamenlijke werkwijze te ontwikkelen, waarbij de wensen en grenzen van patiënten centraal staan, ofwel ProActieve Zorgplanning. Daarmee kunnen de samenwerkende organisaties nog beter zorg en behandeling op maat aanbieden.

Inmiddels staan we aan de vooravond van een regionale implementatie van deze ProActieve Zorgplanning (PZP) in Gelderse Vallei. Een driejarig implementatie- en onderzoeksproject (gesubsidieerd door ZonMw), dat vol enthousiasme uitgevoerd wordt in ketenbrede netwerksamenwerking (Vallei Vitaal) en dat Mura ondersteunt.

In het najaar van 2023  zijn voor de diverse deelprojecten plannen geschreven, gericht op de volgende thema’s:

  • Digitale verslaglegging bij PZP
  • Regionale leidraad voor PZP
  • Communicatie om bewustzijn in de regio te creëren
  • Regionale scholing en intervisie bij PZP
  • Patiënten-/inwonerparticipatie PZP
  • Interculturele aanpak bij PZP

Pilot met huisartsen, VVT en ziekenhuis

We starten binnenkort met een pilot ten behoeve van de implementatie van de regionale leidraad PZP. Aan de pilot nemen in eerste instantie een huisartsenpraktijk (De Sysselt in Ede), een VVT organisatie (Vilente) en het ziekenhuis (ZGV) deel. Het doel van de pilot is de eerder met elkaar ontwikkelde regionale PZP-aanpak te implementeren en te evalueren. Op basis van de ervaringen in de pilot zal de PZP-aanpak indien nodig inhoudelijk worden aangescherpt. Verder zal blijken hoe de gemaakte samenwerkingsafspraken in de keten functioneren en wat ervoor nodig is de implementatie op grotere, regionale schaal uit te gaan voeren. De aan de pilot deelnemende zorgverleners zullen op basis van hun ervaringen hier actief verbetervoorstellen voor doen.

Voorbereiding op regionale invoering proactieve zorgplanning

Parallel aan deze pilot lopen diverse activiteiten om regio Gelderse Vallei voor te bereiden op die regionale implementatie. De zorgprofessionals in de regio krijgen een communicatie- en scholingsprogramma aangeboden, zodat iedereen weet wat er speelt en waar we met elkaar naartoe werken. Ook de patiënt krijgt een centrale plek binnen dit project. Patiënten worden op verschillende momenten aangehaakt, waarbij wij hun stem meenemen bij de stappen die we tijdens deze implementatieroute doorlopen.

Interculturele aanpak

Ook de interculturele aanpak bij PZP krijgt specifieke aandacht, aangezien implementatie voor deze doelgroep mogelijk grotere uitdagingen met zich meebrengt, dan voor een groot deel van de westerse samenleving. De taboes rondom sterven en de laatste levensfase liggen hier op de loer, waardoor vaak niet het juiste gesprek wordt gevoerd. Dit moet en kan anders en dankzij de regionale expertise die wij bij dit project hebben betrokken, verwachten wij hier goede resultaten te boeken.

In de actie-modus!

2024 wordt het lanceringsjaar, waarbij we de focus gaan leggen op actie! De regio maakt zich op voor ProActieve Zorgplanning en wij zijn enthousiast om dit kansrijke proces te ondersteunen!

Meer informatie

Wil je meer weten over ProActieve Zorgplanning? Of specifiek over het project in Gelderse Vallei? Neem contact op met Mariëtte de Vries.