Naar nieuws

Startsignaal voor programma Vallei Vitaal: Netwerkbijeenkomst Ouderenzorg Gelderse Vallei

29 maart 2021

De gezondheidszorg in de Gelderse Vallei staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De vraag naar zorg neemt toe, inwoners worden ouder, ouderen wonen langer thuis en er komen meer chronische patiënten met steeds complexere klachten. Om de zorg in de regio Gelderse Vallei ook in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, is het belangrijk dat we de zorg innovatief en gezamenlijk organiseren. De zorgorganisaties in de Gelderse Vallei slaan de handen ineen om sámen deze uitdagingen aan te gaan in het programma ‘Vallei Vitaal’.

Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV), Menzis, Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) en VVT-instellingen Charim, Icare, Norschoten, Opella, Santé Partners, Vilente, en ZinZia werken binnen het programma Vallei Vitaal aan projecten op vijf gebieden: juiste zorg op de juiste plek, ouderenzorg, chronische zorg, acute zorg en GGZ. Mura is lid van het transformatieteam dat het programma vorm geeft en projectleider van een aantal projecten op het gebied van ouderenzorg.

Regiobeeld Ouderenzorg Gelderse Vallei

Tegelijk met de toenemende zorgvraag kampen we met een groeiend tekort aan zorgprofessionals in de regio, zoals verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde, en in de toekomst ook huisartsen. Ook het aantal mantelzorgers neemt af. Kortom: er is sprake van een toenemende vraag naar zorg en een afnemend aantal mensen die deze zorg biedt. Ons zorgsysteem staat onder druk. Als we op de oude voet doorgaan, lopen we vast. Dit blijkt ook uit het Regiobeeld Ouderenzorg Gelderse Vallei dat door Mura is opgesteld.

Digitale netwerkbijeenkomst ouderenzorg

Vanuit het programma Vallei Vitaal wordt op 8 april een digitale netwerkbijeenkomst rondom het thema Ouderenzorg georganiseerd. Met deze bijeenkomst markeren we de officiële start van het programma en zoomen we in op de ouderenzorg en welke uitdagingen daarbij voor ons liggen. Mura Zorgadvies organiseert deze bijeenkomst.

Uitdagingen

Centraal staan de vragen: Welke ontwikkelingen komen op ons af? Wat is onze gezamenlijke visie voor de ouderenzorg in de Gelderse Vallei? Waar willen we heen? Wat gebeurt er al in de praktijk? En wat is nodig om de samenwerking tussen alle partijen te versnellen en te versterken?

In een afwisselend en interactief programma gaan we over deze vragen met elkaar in gesprek. Met zorgprofessionals uit de praktijk, met zorgmanagers en met bestuurders. Alle partijen die zich vanuit Vallei Vitaal buigen over de toekomst van de ouderenzorg in deze regio, worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. De opname van de bijeenkomst wordt binnenkort gepubliceerd op onze website.

Meer weten over het programma Vallei Vitaal of Ouderenzorg Gelderse Vallei? Neem contact op met Mariette de Vries.

‘Vallei Vitaal’ is het programma waarin Ziekenhuis Gelderse Vallei, HAGV, huisartsen, VVT-organisaties Charim, Icare, Norschoten, Opella, Santé Partners, Vilente, ZinZia en zorgverzekeraar Menzis de samenwerking versnellen en versterken, vanuit het gedachtegoed juiste zorg op de juiste plek, met als doel om de zorg voor de inwoners van de Gelderse Vallei in de toekomst te borgen.