Naar nieuws

Netwerk Ouderenzorg Deil houdt zichzelf scherp met actieonderzoek

31 augustus 2020

De deelnemers aan het Netwerk Ouderenzorg Deil willen uiteraard allemaal het beste voor de thuiswonende, kwetsbare oudere in Deil. Daarom moet de zorg slim geregeld worden en moeten zorgverleners elkaar goed weten te vinden. Het netwerk blijft continu de zorg voor ouderen én haar eigen samenwerking en organisatie van zorg verbeteren. Hoe? Door middel van ‘actieonderzoek’. En dat levert op!

Met financiële ondersteuning van ZonMw wordt onder begeleiding van Mura doorlopend gewerkt aan verbeteringen volgens de principes van actieonderzoek. Daarbij volgen we hoe de uitvoering van de verbeterplannen rondom het regelmatig organiseren van een multidisciplinair overleg (MDO) en casemanagement verloopt. In de vorige nieuwsbrief las je al meer over deze verbeterplannen. Maar wat houdt het ondersteunende actieonderzoek in?

Wat is actieonderzoek?

Actieonderzoek begint altijd met een vraagstuk uit de praktijk. Het veranderen van de praktijk staat namelijk centraal. Samen leer je in de (door)ontwikkeling van je lokale netwerk. Kernwoorden zijn: cyclisch, sámen, doen en directe feedback. Dat is dus lekker praktisch en niet zo theoretisch als je wellicht had gedacht! Zo helpt actieonderzoek je bij het verder ontwikkelen van de aanpak en van de ontwikkeling van het netwerk. Actieonderzoek is een benadering van onderzoek en volgt geen vastomlijnde methode. Actieonderzoek is participatief, cyclisch en reflexief. Daarbij is er voortdurend aandacht voor de unieke context. Dit zijn de 5 kenmerken van actieonderzoek:

Hoe ziet actieonderzoek er in Deil uit?

Omdat het netwerk zichzelf wil blijven verbeteren worden de resultaten van het MDO en casemanagement op verschillende manieren geëvalueerd. Methoden zijn divers, zoals observatieonderzoek, vragenlijstonderzoek en een focusgroep met mantelzorgers. Zo ontdekten ze in Deil bijvoorbeeld dat het MDO ook anders kon, een bevinding: “Soms kwamen we in tijdnood, er werd veel gedeeld over de cliënt en zorgvraag door alle disciplines”. Elk half jaar komt het Netwerk Deil bij elkaar om te reflecteren en te verbeteren. Er wordt teruggekeken op de stappen die zijn gezet en vooruitgekeken naar wat men het komende half jaar wil ondernemen om de ouderenzorg in Deil verder te verbeteren. Ook het voorbeeld wordt opgevolgd: ruimer inplannen van de MDO’s. Zo werkt het Netwerk Ouderenzorg Deil met kleine stappen aan grote verbeteringen!

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een Netwerk Ouderenzorg of over actieonderzoek? Neem gerust contact op met Ellen Selten. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer een nieuwe subsidieronde voor de lokale netwerkvorming (fase 1) en implementatie van verbeterinitiatieven (fase 2) open wordt gesteld. Houd hiervoor de website van ZonMw of de nieuwsbrief van Mura in de gaten!