Naar nieuws

Huisarts Peter van de Woestijne over netwerk ouderenzorg Deil

13 augustus 2020

Het netwerk ouderenzorg in Deil laat zien wat je kunt bereiken met goede afstemming en snelle communicatie. Het netwerk in Deil rondde eind 2019 fase 1 van de lokale netwerkvorming af. Fase 2, de implementatie komt – ook in tijden van Covid-19 – goed van de grond. Huisarts Peter van de Woestijne vertelt op de website van het programma Langer Thuis over de netwerkvorming: “Huisartsen staan altijd in de reparatiestand: we gaan meteen aan de slag met een probleem. Terwijl het zo belangrijk is om na te denken over wat je wil bereiken, wie wat doet, en waar een overleg precies over moet gaan.”

Kleine stappen

Kleine stapjes zetten om tot grote verbeteringen te komen voor thuiswonende ouderen. Dat is het motto van netwerk Deil. Mura Zorgadvies begeleidde in 2019 een groep van achttien professionals uit Deil; huisartsen, praktijkondersteuner, specialist ouderengeneeskunde, apothekers, dementieconsulenten, thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, welzijnsmedewerkers en paramedici om in drie werksessies te komen tot een concreet verbeterplan (fase 1). De speerpunten zijn in Deil: het multidisciplinair overleg (MDO) en de inzet van een casemanager om afstemming tussen professionals te verbeteren.

Uitvoering MDO’s en casemanagement gestart

Onlangs is fase 2 van het subsidietraject ingegaan, met een focus op het implementeren, beoordelen en verbeteren van de werkwijze. Inmiddels hebben de eerste MDO’s plaatsgevonden waarbij huisarts en POH betrokken zorgverleners uitnodigen voor overleg, zoals de wijkverpleegkundige, dementieconsulent, specialist ouderengeneeskunde of apotheker. In twintig minuten per patiënt bespreken ze het probleem en mogelijke oplossingen. Dat kan een medicatiewijziging zijn, overleg met familie of het inschakelen van een specialist. Een van de zorgverleners neemt de rol van casemanager op zich. Die houdt de anderen in het netwerk op de hoogte.

Lees hier meer over de ervaringen van huisarts Peter van de Woestijne.

Subsidie vanuit ZonMw
De begeleiding door Mura en bijeenkomsten in Deil voor professionals werden in fase 1 financieel ondersteund door ZonMw. Ook de implementatie in fase 2 om de gemaakte plannen daadwerkelijk uit te voeren begeleidt Mura met subsidie van ZonMw.

Wil jij ook aan de slag met lokale netwerkvorming? Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer een nieuwe subsidieronde voor de lokale netwerkvorming (fase 1) en implementatie van verbeterinitiatieven (fase 2) open wordt gesteld. Houd hiervoor de website van ZonMw of de nieuwsbrief van Mura in de gaten!

P.S. De foto dateert uit 2019, bij de start van fase 1