Naar nieuws

Netwerk Dementie Rivierenland is klaar voor de toekomst

10 september 2023

De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent’ (Gandhi)

Netwerk Dementie Rivierenland neemt bovenstaande spreuk ter harte. Want het meerjarenplan Netwerk Dementie Rivierenland 2030 begint met acties vandaag. Met een domeinoverstijgende aanpak werken we aan passende zorg en ondersteuning voor iedere inwoner met dementie, voor nu en in de toekomst. 

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes

De basis voor het meerjarenplan werd gelegd in een bijeenkomst in november 2022. Begeleid door Huub Creemers van Mura Zorgadvies beschreven de deelnemers ideeën en praktijkervaringen over de zorg rondom dementie. Wat is belangrijk voor de inwoner met dementie? Wat gaat er goed in de samenwerking tussen zorgprofessionals, sociaal domein en inwoners? Welke ideeën zijn er en waar willen we naartoe? Alle  ideeën en praktijkervaringen zijn in een vervolgbijeenkomst vertaald in een meerjarenplan voor 2030. De stip op de horizon is gezet, maar hoe gaan we daar komen en wie hebben we daar bij nodig?

Van doelen op papier naar doen!

Om te voorkomen dat dit meerjarenplan, een plan wordt zonder concrete acties of uitvoering, is een activiteitenplan opgesteld. Per doel zijn  activiteiten die leiden tot het gewenste resultaat. Een van deze activiteiten was het vormen van werkgroepen voor de volgende thema’s:

  • Communicatie;
  • Informatievoorziening na diagnose;
  • Scholingen;
  • Pro-actieve zorgplanning;
  • Digitalisering.

De werkgroepen zijn in de zomer gestart en de eerste plannen en activiteiten worden nu tot uitvoering gebracht.

Nancy Kwinten, Dementieconsulent en verbinder van het Netwerk Dementie Rivierenland zegt hierover:
‘’Er is een goede motivatie om met z’n allen de schouders onder dit meerjarenplan te zetten, het activiteitenplan geeft handvatten om aan de slag te gaan.’’

Over Netwerk Dementie Rivierenland

In Netwerk Dementie Rivierenland zetten professionals uit de zorg en het sociale domein zich gezamenlijk in om de zorg zo goed mogelijk te organiseren voor mensen met dementie en hun omgeving. Dit doen we samen met Zorgcentra De Betuwe, Santé PartnersSZRZiekenhuis Rivierenland, de gemeenten in Rivierenland en Alzheimer Nederland regio RivierenlandMura ZorgadviesEerstelijns Centrum Tiel en Zorggroep Gelders Rivierenland. Zij werken samen met vele ander zorg- en welzijnsorganisaties in Rivierenland. Het Netwerk Dementie Rivierenland is onderdeel van het Programma “Samen… Oud in Rivierenland”.

Meerjarenplan Dementie Rivierenland 2030

Wil je meer weten over dit onderwerp of over het meerjarenplan? Bekijk het overzicht hiernaast of neem contact op met Huub Creemers.