Naar nieuws

Lekker blijven werken in de zorg: het belang van werkgeluk – Voldoening en Werkplezier (3)

16 april 2021

In het vorige artikel in deze reeks las je over de eerste pijler van werkgeluk: zingeving. Deze keer gaan we in op de pijlers voldoening en plezier. Pijlers die te maken hebben met de autonomie van medewerkers en een positief werkklimaat. Daarin investeren draagt bij aan meer werkgeluk. Hiermee werk je aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en indirect aan het behoud van personeel in de zorg. Hoe zorg je voor meer voldoening en meer plezier?

De tweede pijler van werkgeluk: voldoening

Je hoort het vaak: door de vele regels, administratie en de hoge werkdruk ervaren medewerkers in de zorg een gebrek aan autonomie. Autonomie kan verschillende vormen aannemen. Zoals betrokkenheid bij beslissingen over welke taken je op welk moment en op welke locatie kunt doen. Zelf bepalen hoe je je werk het beste doet en je eigen werktempo kunnen bepalen. Ook het begrip ‘flow’ speelt een rol bij de voldoening die je voelt. Iemand die in flow werkt gaat helemaal op in zijn/haar werk en voelt dat er echt meters gemaakt worden. Flow vergroot de betrokkenheid en het gevoel dat men zinvol bezig is.

Vijf tips om voldoening te vergroten:

  1. Help je medewerkers om zicht te krijgen op eigen competenties en uitdagingen;
  2. Breng voor jezelf in kaart wat energiegevers en -slurpers zijn en vergroot hiermee de mogelijkheid om in een flow te komen;
  3. Zichtbare resultaten helpen bij het bewerkstelligen van voldoening. Het kan helpen om dagelijks te starten met een stand-up waarin je met elkaar je werkdagdoelen bespreekt;
  4. Vier (gezamenlijke) successen!
  5. Geef je medewerkers meer autonomie, maar wel met duidelijke kaders van wat je verwacht.

De derde pijler van werkgeluk: plezier

Voor plezier in je werk is het werkklimaat in de organisatie erg bepalend. Voelen mensen zich op hun gemak, kunnen ze zichzelf zijn en gaan ze vriendelijk en respectvol met elkaar om? Het gaat ook om vertrouwen en je gezien en gehoord voelen. Als medewerker en als mens. Respect, openheid en vertrouwen maken dat collega’s elkaar helpen en steunen. Dit komt de sfeer, teamwork en productiviteit ten goede.

Drie tips om werkplezier in de zorg te vergroten:

  1. Zorg voor informele contactmomenten, laat dit niet alleen neerkomen op het jaarlijkse teamuitje en de momenten bij de koffieautomaat. Plan af en toe iets speciaals. Zeker als je mensen nu (meer) thuiswerken;
  2. Geef het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door zelf pauzes te nemen;
  3. Doe zo af en toe eens een complimentenrondje of hang een complimentenbord op in de personeelskamer.

Nieuwsgierig?

Dit artikel is de tweede in een reeks over werkgeluk. De volgende keer gaan we dieper in op de vierde en laatste pijler ‘veerkracht’. Wil je nu al meer weten? Neem contact op met collega Esmee Boerstal. Over het thema ‘Lekker blijven werken in de zorg’ kun je hieronder meer lezen.

Artikelen:
Lekker blijven werken in de zorg: hoe krijgen we dat voor elkaar?
Lekker blijven werken in de zorg: Het belang van werkgeluk (1)
Lekker blijven werken in de zorg: Het belang van werkgeluk (2) Pijler zingeving

Bronnen: Mura-inspiratiesessie ‘Lekker blijven werken in de zorg!’ op 16 november 2020, gegeven door Suzanne Nieuwenhuijs van werkgelukt; het Happy Office manifest door Maartje Wolff en handboek Werkgeluk door Ad Bergsma.