Naar Over Mura

Opstarten en versnellen

Hoe organiseer je de zorg laagdrempelig en dichtbij voor de patiënt? En hoe zorg je dat de kosten in de zorg beheersbaar blijven? Dat patiënten en zorgverleners op goede kwaliteit van zorg kunnen blijven rekenen? En dat er voldoende zorgprofessionals zijn om de zorg uit te voeren? De uitdagingen in de zorg zijn complex en veranderingen gaan niet vanzelf. Waarop kun je het beste inzetten? Mura helpt om stappen in de juiste richting te zetten. Onze adviseurs zijn ‘zorgversnellers’ die ideeën van de tekentafel tot uitvoering brengen en veranderen in successen!

Hoe we dat doen?

Ontwikkelingen in de zorg en samenleving volgen we op de voet. We staan met onze ‘voeten in de klei’ en weten trends en ideeën om te zetten in concrete oplossingen. Met een frisse blik werken we aan vernieuwing en verandering. Met partners binnen én buiten de zorg. We verrassen met nieuwe werkwijzen en durven buiten bestaande kaders op zoek te gaan naar oplossingen. We weten welke partners we bij welke projecten het beste kunnen betrekken en kennen de spelers in de regio. Met pilots laten we zien wat mogelijk is, om successen daarna verder uit te bouwen.

De juiste zorg op de juiste plek

Onder de noemer ‘De juiste zorg op de juiste plek’ oftewel JZOJP krijgt substitutie van zorg vorm als belangrijk beleidsthema. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Het begint met elkaar (leren) kennen, de samenwerking vormgeven, vertrouwen opbouwen en recht doen aan eenieders belangen. En dat is waar Mura in beeld komt: wij zijn onafhankelijk en hebben geen ander belang dan het behalen van het gezamenlijk vastgestelde doel.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Mura ondersteunt bij het maken van een businesscase, het aanvragen van subsidiegelden, het ontwikkelen van nieuwe zorgpaden, en het uitvoeren en evalueren van pilots. Hierbij staat het belang van de patiënt altijd voorop. In onze cases lees je hoe wij andere zorgverleners al op weg hielpen met opstarten en versnellen. Zo maken wij samen de zorg beter!