Naar nieuws

E-health: stap voor stap het nieuwe normaal

11 december 2020

Hoe maak je impact bij het aanpakken van gezondheidsverschillen? Deze vraag stond centraal bij het (online) congres ‘GezondIn: Impact’. Gemeenten en organisaties die lokaal werken aan het terugdringen van gezondheidsverschillen volgden verschillende workshops. Eefje de Bruijne gaf samen met Robbert van Bokhoven van Pharos en Pjer Vriens van de gemeente Rotterdam een workshop ‘e-health: stap voor stap het nieuwe normaal!’. Zij deelden de laatste ontwikkelingen en vooral goede voorbeelden die werken in de praktijk.

E-health voor iedereen?

E-health speelt een steeds grotere rol in de zorg en in het beleid van gemeenten, ook in de landelijke nota gezondheidsbeleid. Met e-health kunnen we veel impact maken, ook voor mensen in kwetsbare situaties. De workshop belichtte verschillende perspectieven op de vraag hoe je met digitale innovaties domeinoverstijgende ondersteuning mogelijk maakt en hoe e-health kan worden ingezet bij de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. De gemeente Rotterdam vertelde over de Digideal 010 en gaf het voorbeeld  van de comfortwoning. Eefje de Bruijne van Mura ging in op de vraag wat er zoal in de eerste lijn gebeurt met e-health bij mensen in complexe situaties en hoe de samenwerking met gemeenten daarbij vorm krijgt.

Drie voorbeelden uit de regio

Een mooi voorbeeld uit de regio is, hoe het communicatieplatform OZOverbindzorg in de regio Rivierenland wordt ingezet met en voor kwetsbare ouderen. Eén systeem waar de oudere, mantelzorger, zorgverleners, professionals uit het sociaal domein en andere betrokkenen bij het netwerk van die oudere, samen signalen delen, afspraken maken en in korte lijnen communiceren.

In twee filmpjes vertelden Hannie van den Brink van het ECT in Tiel en Hans Ooms van gezondheidscentrum Eerstelijns Samenwerking Veenendaal, hoe zij in hun werk e-health inzetten en wat hun ervaring is met het gebruik van e-health bij mensen in kwetsbare situaties.

Hannie van den Brink, POH-GGZ: “Ik was positief verrast hoeveel ‘kwetsbare’ ouderen prima digitaal vaardig bleken. Pas dus op met je eigen vooroordelen!”

 

Hans Ooms, manager gezondheidscentrum Eerstelijns Samenwerking Veenendaal: “Gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid zijn thema’s waar wij en de gemeente elkaar bij nodig hebben”

 

Over GezondIn

GezondIn is een stimuleringsprogramma van Pharos en Platform31 in het kader van het Nationaal Programma Preventie. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en werkt samen met gemeenten en diverse landelijke en regionale partijen en netwerken. Sinds 2014 helpt het programma Nederlandse gemeenten om gezondheidsverschillen lokaal terug te dringen.

Nieuwsgierig?

Bekijk hier de presentatie van de workshop. Wil je meer weten over digitalisering en de inzet op e-health in de eerste lijn? Heb je zelf een goed idee? Neem dan contact op met Eefje de Bruijne.