Naar nieuws

Hoe breng je de vijf ketenaanpakken van GALA en IZA in praktijk?

27 februari 2024

Een gezonde generatie in 2040, met een gezondere leefstijl, vitale ouderen en passend gebruik van zorg: hoe krijgen we dat voor elkaar? Daarin is een sleutelrol weggelegd voor de vijf ketenaanpakken waarin de doelstellingen uit het IZA en GALA samenkomen. Waarin medisch en sociaal domein samen werken aan zorg en gezondheid voor jong en oud. Hoe breng je als gemeente of zorgprofessional die ketenaanpakken in praktijk? Het mooie is dat je al gebruik kunt maken van bestaande goede initiatieven.

De vijf ketenaanpakken die IZA en GALA verbinden

De integrale aanpak van zorg en preventie moet mensen helpen gezond te blijven, of gezond te worden; het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorgakkoord (IZA) geven hier vorm aan. Het GALA is bedoeld om gezonde inwoners te helpen zo lang mogelijk gezond te blijven, terwijl het IZA gaat over het toegankelijk houden van zorg voor mensen met een kwetsbare gezondheid of (chronische) ziekte. De afspraken uit zowel IZA als GALA komen samen in de inrichting van vijf verschillende ketenaanpakken, die zijn gericht op verschillende doelgroepen, van jong tot oud.

De ketenaanpakken op een rij:

Ketenaanpak is meer dan het aanbieden van interventies

Een ketenaanpak is, zoals het woord al zegt, een keten waarin verschillende partners samenwerken om kwetsbare doelgroepen te signaleren, screenen en interventies te bieden op diverse gebieden. Domeinoverstijgende samenwerking, goede informatieoverdracht tussen de professionals en borging zijn daarin cruciaal. In veel gemeenten lopen al diverse samenwerkingsprojecten en worden verschillende interventies aangeboden, maar een ketenaanpak is meer dan het aanbieden van interventies. De kunst is om al het goede te behouden en te zorgen voor een naadloze aansluiting tussen het medisch en het sociaal domein. De brug tussen de samenwerkingspartners heeft versterking nodig; hoe weten we elkaar te vinden als professionals, hoe bereiken we inwoners en hoe krijgen we overzicht over al het aanbod. Dat zijn flinke uitdagingen!

Hoe kan Mura helpen bij de ketenaanpakken?

Bij Mura werken we aan betere zorg én gezondheid voor onze inwoners. Daarom is aandacht voor preventie en de samenwerking tussen zorg en sociaal domein een speerpunt in ons beleid en in de projecten die we begeleiden. Samen met zorgprofessionals en gemeenten in de regio’s Rivierenland en Gelderse Vallei werken we bijvoorbeeld al aan deze ketenaanpakken:

Meer weten?

Als regionale ondersteuningsstructuur (ROS) werken we aan versnelling, vernieuwing en verbetering binnen én buiten de zorg. Want wij geloven dat gezondheid méér is dan het resultaat van zorg alleen. Goede zorg maken we samen, ook over de domeinen heen!

Wil je meer weten over IZA, GALA of de brede SPUK? Of hoe je aan de slag kunt met het thema verbinden van preventie en zorg? Neem dan contact op met Anne-Marie Winkelman of Eefje de Bruijne.

Meer lezen?

Je vindt hier meer uitleg over de ketenaanpakken: