Naar nieuws

ROS-netwerk werkt nauw samen met Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept

27 juni 2022

Op grotere schaal verbinden van eerstelijnszorg en welzijn door middel van Welzijn op Recept. Dat is het doel van de samenwerkingsovereenkomst die het ROS-netwerk en Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept op 22 juni 2022 hebben getekend. Zodat meer patiënten met psychosociale klachten beter passende zorg krijgen.

Passende zorg bij psychosociale klachten

Vlnr. Maurits Hesselman (Reos), Jan Joost Meijs (Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept) en Arie Jongejan (Proscoop)

Welzijn op Recept is een van de mogelijkheden om meer passende zorg te bieden aan patiënten met psychosociale klachten. Dit begint in de spreekkamer. Samen met je patiënt in gesprek gaan en kijken welke oplossingen voor hem of haar werken, is een belangrijke voorwaarde voor succes. Bij Mura werken we daarvoor met de methodiek van Oplossingsgericht werken. Een aanvulling op het medisch model, juist in situaties waarbij de diagnose (en behandeling) níet eenduidig of rechtlijnig is. Zoals vaak bij psychosociale klachten.  

Oplossingsgericht gesprek

Via Welzijn op Recept kunnen eerstelijnszorgverleners -na een oplossingsgericht gesprek- hun patiënten naar een welzijnscoach verwijzen. Die bekijkt samen met de persoon of deelname aan een activiteit een oplossing kan bieden en begeleidt hier dan bij. Door samenwerking tussen de eerstelijnszorgverleners en de welzijnsorganisatie worden zorg, welzijn en een sociale basis meer geïntegreerd.

Meer aandacht voor Welzijn op Recept in de eerste lijn

Het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept werkte al samen met enkele ROS’en. Door de ondertekening van de overeenkomst met het landelijke ROS-netwerk, komt Welzijn op Recept op grotere schaal onder de aandacht van huisartsen, POH’s, fysiotherapeuten, apothekers en andere eerstelijnszorgverleners.

De ROS’en hebben samen een landelijke dekking, zij kennen de eerstelijnszorgverleners in hun regio en zijn goed in het verbinden van mensen. Zij zetten hun expertise in om eerstelijnszorgverleners en welzijn te begeleiden bij het implementeren van Welzijn op Recept.

Meer weten?

Wil je meer weten over Oplossingsgericht werken, Welzijn op Recept of andere mogelijkheden om verbinding te leggen met het sociaal domein? Neem dan contact op met Susan Adam.