Naar nieuws

Deelnemers en verwijzers tevreden over de CooL-training in Rivierenland

20 november 2020

“Het blijft een levenslang proces om gezond te leven, de CooL-training helpt mij op weg om de juiste stapjes te zetten en het vol te houden! Ik ben 12 kg afgevallen, krijg complimenten over hoe ik er uit zie en ook mijn internist is positief. Ik ben erg enthousiast over de training en beveel het iedereen aan.” Dit is een reactie van een van de deelnemers aan de GLI-CooL-training in Rivierenland. Sinds december 2019 heeft de Zorggroep Gelders Rivierenland een contract afgesloten met een aantal leefstijlcoaches in haar werkgebied. Deze leefstijlcoaches bieden de GLI-CooL-training aan.

De GLI, dat staat voor gecombineerde leefstijl interventie, is een training waarmee deelnemers hun leefstijl kunnen verbeteren. Eind oktober 2020 heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden waarbij de implementatie van de GLI en de onderlinge samenwerking besproken zijn. Input voor deze evaluatie kwam vanuit de zorggroep, POH’s, leefstijlcoaches en deelnemers aan de CooL-training.

CooL-groepen gingen door ondanks COVID-19

Uit de evaluatie kwam naar voren dat de opstart wat moeizaam ging; niet alle huisartsenpraktijken waren voldoende op de hoogte en het doorverwijzen ging nog niet altijd soepel. Dit is in de afgelopen periode sterk verbeterd, een mooie ontwikkeling. De samenwerking tussen de POH’s en de leefstijlcoaches verloopt prima; ze weten elkaar steeds beter te vinden en het aantal verwijzingen neemt toe. Ondanks de COVID-19-uitbraak zijn de groepen door blijven draaien en starten er nu weer nieuwe groepen op. Dit jaar hebben al bijna 140 mensen deelgenomen aan de GLI-CooL-training in Rivierenland. Nog niet in alle plaatsen in Rivierenland is een gecontracteerde leefstijlcoach actief, dit blijft een punt van aandacht.

Bezig zijn met leefstijl in groepsverband stimuleert

Deelnemers aan de CooL-training zijn enthousiast. Ze vinden het fijn om in groepsverband met hun leefstijl bezig te zijn. Ze ervaren steun van de leefstijlcoach en de deelnemers in de groep. Ze wisselen ervaringen uit en gaan bijvoorbeeld samen wandelen. De individuele gesprekken worden ook gewaardeerd, omdat er dan aandacht voor hen alleen is. Eigen motivatie is wel erg belangrijk voor deelname. De deelnemers zijn blij met de langdurige begeleiding, de CooL-training duurt twee jaar, omdat dit ze de mogelijkheid geeft om met kleine stapjes vooruit te gaan en hun doelen te behalen. Ze merken effect, halen doelen en voelen zich fijner.

CooL is een blijvertje

Conclusie: de GLI-CooL-training heeft zijn plek verworven binnen de huisartsenpraktijken in Rivierenland. De samenwerking verloopt goed en de deelnemers zijn enthousiast en tevreden over de training. De ambitie voor 2021 is dat het aantal gecontracteerde leefstijlcoaches en het aantal deelnemers nog verder toe gaat nemen!

Voor de verwijzer

Ben je huisarts of praktijkondersteuner en heb je vragen over dit onderwerp, bijvoorbeeld over jouw rol als verwijzer naar de GLI of de gecontracteerde aanbieders? Of ben je GLI-aanbieder en heb je vragen? Neem dan gerust contact op met adviseur Suzan Buitenhuis.