Naar nieuws

Samen werken aan ‘Kind naar gezonder gewicht’ in Culemborg

1 december 2022

De stijgende trend van overgewicht bij kinderen keren, dat is de ambitie van de werkgroep ‘Lekker in je vel’ in de gemeente Culemborg. Al ruim twee jaar wordt daar hard aan gewerkt binnen zorg en sociaal domein. Want overgewicht of obesitas bij een kind heeft vaak meer oorzaken dan alleen ‘onvoldoende beweging of te veel ongezond eten’. Vaak staan onderliggende problemen een gezonde leefstijl in de weg. Hierover willen de professionals, het kind en het gezin in gesprek. Om daar ruimte voor te maken is een vernieuwde aanpak nodig.

Handvatten voor samenwerking

Samen met de werkgroep stelde Mura in 2022 een projectplan op voor de ontwikkeling van een lokale ketenaanpak ‘Kind naar gezonder gewicht’, in opdracht van de gemeente Culemborg. Dit plan is gebaseerd op de landelijke ketenaanpak Kind naar gezonder gewicht* voor passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. Het geeft de professionals handvatten voor betere samenwerking en visievorming.

Lokale aanpak

In het kort: uitgangspunt van de lokale aanpak is goede en nauwe samenwerking tussen professionals uit zorg en sociaal domein. Eén centrale zorgverlener (de JGZ-verpleegkundige) coördineert de behandeling en ondersteuning voor het kind en het gezin. Zij krijgt een uitgebreider spreekuur waarin het kwantitatieve meten in de vernieuwde aanpak meer plaats maakt voor kwalitatief meten. In een regelmatig terugkerend multidisciplinair overleg waarbij een diëtist, kinderfysiotherapeut en welzijnswerker aanwezig zijn, wordt casuïstiek besproken en wordt er (in overleg met kind en gezin) besproken welke weg het beste bewandeld kan worden.

Goed nieuws! Pilot lokale ketenaanpak van start

En we hebben goed nieuws, niet alleen is dit projectplan afgerond en goed ontvangen, het plan krijgt een vervolg! Dit jaar nog voeren de betrokken zorg- en welzijnsprofessionals gesprekken over werkafspraken, planning, enzovoort, zodat we in januari 2023 van start kunnen met een pilot lokale ketenaanpak ‘Kind naar gezonder gewicht’. We beginnen op kleine schaal met het spreekuur voor kinderen bij de jeugdverpleegkundige, duidelijke werkafspraken en een multidisciplinair overleg met een kleine groep professionals. Eind 2023 hopen we de resultaten te kunnen evalueren met als wens deze ketenaanpak te implementeren in de gehele gemeente Culemborg met alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas. Zodat ieder kind (en hun gezin) in de gemeente Culemborg op het juiste moment de passende ondersteuning en begeleiding krijgt bij het verbeteren van hun leefstijl en het realiseren van een gezond(er) gewicht. Dat doen we niet alleen… dat doen we samen!

Meer informatie

Wil je meer weten over de ketenaanpak? Of over de pilot? Neem contact op met Noor Scheffers.

* een samenwerkingsverband van vijf organisaties is betrokken bij de uitrol van deze landelijke ketenaanpak: Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), VU en het RIVM.