Naar nieuws

Advance Care Planning: lijnoverstijgende, regionale afspraken in Gelderse Vallei

25 mei 2021

De afgelopen maanden werkte adviseur Ellen Selten aan een evaluatie van de toepassing van Advance Care Planning (ACP), oftewel vroegtijdige zorgplanning, in de regio Gelderse Vallei. ACP staat voor het tijdig bespreken en vastleggen van wensen en doelen, vooruitlopend op het moment dat de patiënt niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen. De uitbraak van COVID-19 zorgde ervoor dat ACP in een stroomversnelling terechtkwam. In de regio Gelderse Vallei was vóór de uitbraak van COVID-19 al veel aandacht voor ACP. En daar worden nu lijnoverstijgende afspraken over gemaakt.

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Mura interviewde huisartsen, praktijkondersteuners, medisch specialisten en specialisten ouderengeneeskunde van Huisartsen Gelderse ValleiZiekenhuis Gelderse Vallei en de VVT-instellingen OpellaZinzia en Vilente. Daarnaast spraken we met een aantal patiënten en hun naasten uit de regio Gelderse Vallei over hun ervaringen met ACP, zowel voor als tijdens de COVID-19 uitbraak. En we verzamelden kwantitatieve data binnen de huisartsenpraktijken, onder andere over het aantal gevoerde ACP-gesprekken.

Resultaten interpreteren in panelbijeenkomst

Om de resultaten juist te kunnen interpreteren organiseerde Mura een panelbijeenkomst met zorgverleners. Tijdens deze panelbijeenkomst werden de resultaten gepresenteerd en gezamenlijk besproken. Met behulp van interactieve werkvormen werd gezocht naar gevolgen voor de praktijk: Wat valt op? Welke resultaten verdienen aandacht of verbetering? Welke aanbevelingen haal je uit deze resultaten? Het volgende werd duidelijk:

  • Iedere organisatie (huisarts, ziekenhuis en VVT-instelling) heeft een eigen rol in het ACP-proces;
  • Huisartsen kunnen het gesprek vroegtijdig en op een rustig moment voeren;
  • In het ziekenhuis en verpleeghuis wordt het gesprek concreter en meer ziektespecifiek gevoerd;
  • Er is behoefte aan lijnoverstijgende afspraken over verslaglegging en het delen van gegevens, zodat er beter samengewerkt kan worden;
  • Ook hebben sommige zorgverleners behoefte aan ondersteuning, in de vorm van scholing en intervisie, of een handreiking of gespreksleidraad.

Regionale aanpak

Doel van de panelbijeenkomst was om een eerste stap te zetten naar lijnoverstijgende, regionale afspraken rond ACP. Eind mei vond een panelbijeenkomst plaats met patiënten en naasten. Daarna werd het evaluatierapport met alle kwalitatieve en kwantitatieve resultaten opgeleverd aan de werkgroep. De werkgroep zal de resultaten vertalen naar een lijnoverstijgende, regionale aanpak voor ACP.

Meer weten over het onderzoek of over ACP? Neem gerust contact op met Mariëtte de Vries.