Naar nieuws

ACP in de Gelderse Vallei, klaar voor ketenbrede implementatie

1 juli 2022

In Gelderse Vallei staan zorg- en hulpverleners in de startblokken om met het nieuw ontwikkelde zorgpad voor advance care planning (ACP) aan de slag te gaan. Het zorgpad volgt de route van de patiënt, die tijdens het proces meerdere overleg- en beslismomenten tegenkomt, waarbij verschillende professionals betrokken zijn. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de behandelwensen van die patiënt bij elkaar te brengen en daarnaar te handelen.

Intensivist Ziekenhuis Gelderse Vallei Dave Tjan. Foto: Herman Stöver t.b.v. de Gelderlander

ACP staat voor vroegtijdige zorgplanning, het vastleggen van de behandelwensen van mensen met een kwetsbare gezondheid, vooruitlopend op de fase waarin daarover beslissen niet meer kan. “Voor advance care planning was al veel aandacht binnen de regio Gelderse Vallei. Dit proces was echter nog niet gestructureerd binnen de keten, waardoor er vaak te laat met de wensen van patiënten rekening wordt gehouden. Dat kan en moet beter”, aldus Dave Tjan, intensivist/anesthesioloog/medisch leider Acute zorg bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. Om ACP te optimaliseren werken partijen in Gelderse Vallei nu samen met patiënten, hulp- en zorgverleners aan de invoering van een ketenbreed zorgpad ACP.

Beter passende zorg

Dave: “Door dit zorgpad samen met betrokkenen te implementeren, willen we de regionale samenwerking, afstemming en goede overdracht binnen ACP stimuleren. Dit moet leiden tot meer gevoerde ACP-gesprekken en meer ervaren houvast voor patiënt en hulp-/zorgverlener, een toename van registratie van behandelwensen en het digitaal uitwisselen van ACP-gegevens in de keten. Hiermee hopen we de patiënt zoveel mogelijk de juiste en meest passende zorg te kunnen leveren en als keten gezamenlijk bij te dragen aan kwaliteit van leven.”

Niet alleen zorg

Het zorgpad is inmiddels zo goed als klaar. En de voorbereiding op ketenbrede ACP-implementatie is gestart. Daarbij worden ook welzijnsorganisaties en gemeenten betrokken. Zij vervullen immers een belangrijke signalerende rol, juist buiten het zorglandschap van de eerste en tweede lijn. Voor een goede implementatie is domeinoverstijgende samenwerking een belangrijke voorwaarde.

Meer informatie

Meer weten over ACP?  Neem gerust contact op met Mariëtte de Vries.