Naar nieuws

Wil je de samenwerking voor ouderen lokaal verbeteren?

30 september 2019

Vraag dan nu subsidie aan bij ZonMw! Ze staan namelijk weer open, de subsidies voor lokale netwerkvorming rondom ouderenzorg. Bij deze subsidieregelingen maken ze onderscheid tussen wat een netwerk wil realiseren en hoe het netwerk de taken organiseert en uitvoert. Er zijn subsidies voor twee fases beschikbaar op dit moment.

Fase 1: Ontwikkelsubsidie voor netwerken die willen starten met samenwerken.
De Ontwikkelsubsidie richt zich op lokale netwerken ouderenzorg die starten of al enige tijd samenwerken en streven naar een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg. Met de Ontwikkelsubsidie ga je, samen met een adviseur, aan de slag met de eerste stappen van het professionaliseren van het lokale netwerk. Samen stel je een gezamenlijke visie, doelstelling en ambitie vast. Om het netwerk verder te ontwikkelen kies je gedurende het project twee inhoudelijke onderwerpen om in een volgende fase mee aan de slag te gaan.
Deadline: 31-12-2019

Fase 2: Uitwerkingssubsidie voor netwerken die hun bestaande samenwerking al verder willen brengen.
De Uitwerkingssubsidie richt zich op lokale netwerken ouderenzorg die al samenwerken aan een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg, maar die dit aanbod nog beter op elkaar af willen stemmen. Met de Uitwerkingssubsidie kan het netwerk zich verder ontwikkelen en verbeteren door samen met een actieonderzoeker aan de slag te gaan met specifieke thema’s en praktijkleren.
Deadline: 15-10-2019

Er is veel mogelijk
Wij deelden al eerder informatie over de subsidiemogelijkheden voor lokale netwerken ouderenzorg. Zie het artikel over de soorten subsidie en bijbehorend actieonderzoek en lees vooral ook de ervaringen van netwerk Deil over wat zij bereikten met behulp van de ontwikkelsubsidie, ondersteund door Mura.

Even sparren?
Mura denkt graag met je mee over jouw idee voor lokale netwerken. Neem gerust contact met ons op om even te sparren of voor meer informatie. Wellicht kunnen we je ondersteunen in de aanvraag van subsidie(s). Adviseurs Suzan Buitenhuis en Ellen Selten zijn de specialisten op dit onderwerp.