Naar nieuws

Actie + Onderzoek = Actieonderzoek voor lokale netwerken ouderenzorg

14 mei 2019

Maak je deel uit van een lokaal netwerk bestaand uit professionals uit zorg en sociaal domein? En zet dit netwerk zich in voor de verbetering van de zorg voor thuiswonende ouderen? Als je de samenwerking in dit lokale netwerk verder wilt versterken, biedt ZonMw in 2019 verschillende subsidiemogelijkheden voor lokale netwerken ouderenzorg. Bereid je hierop voor, met hulp van Mura!

Hoe gaat het in z’n werk?
Netwerkvorming start met vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van zorgverleners. Samen met de betrokkenen (zoals patiënten, zorgverleners, beleidsmakers) bedenken en zetten we de benodigde stappen om het gezamenlijke einddoel te formuleren en te realiseren. We helpen je om met je netwerk stappen vooruit te zetten op een aantal inhoudelijke onderwerpen gerelateerd aan ouderenzorg (bijvoorbeeld mantelzorgondersteuning of vroegsignalering) of om de MDO’s verder van de grond krijgen.

Actie!
In de lokale netwerkvorming maken we gebruik van actieonderzoek. Bij actieonderzoek start je met vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van het netwerk en leer je samen in de (door)ontwikkeling van je lokale netwerk. Kernwoorden zijn: cyclisch, sámen, doen en directe feedback. Dat is dus lekker praktisch en niet zo theoretisch als je wellicht had gedacht! En het goede nieuws is: onze adviseur Ellen Selten is als actieonderzoeker toegevoegd aan de website van ZonMw en kan het onderzoek en dus de lokale netwerkvorming met je oppakken!

Lokale netwerken ouderenzorg
Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) bestaat uit verschillende onderdelen. Eén van die onderdelen is het professionaliseren en verder ontwikkelen van lokale netwerken voor ouderenzorg en -ondersteuning. ZonMw onderscheidt hierin drie fases. Subsidieoproepen voor deze drie fasen worden in 2019 minimaal twee keer herhaald. Zo kan jouw netwerk na afloop van elke fase gelijk – of later in het jaar – een subsidie aanvragen voor een volgende fase.

Geïnteresseerd? Neem dan even contact met ons op, zodat we samen een subsidie lokale netwerken ouderen bij ZonMw kunnen aanvragen en dan met elkaar gaan actieonderzoeken.