Naar nieuws

Kleine stappen, op weg naar grote verbeteringen voor thuiswonende ouderen in Deil

27 augustus 2019

Kleine stapjes zetten om tot grote verbeteringen te komen voor thuiswonende ouderen. Dat is het motto van netwerk Deil. Mura Zorgadvies begeleidde een groep professionals uit welzijn en zorg tijdens drie werksessies. Stiften, tekeningen en post-it’s in allerlei kleuren; alles werd ingezet om de samenwerking op het gebied van ouderenzorg in Deil op interactieve wijze te verbeteren. Van het concrete resultaat werden alle deelnemers enthousiast!

Inspelen op complexe zorgvragen
Wat houden de preventieve huisbezoeken voor vijvenzeventig-plussers door welzijn in? Hoe zorgen we ervoor dat we beter op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid en uitgevoerde acties bij een patiënt? Wanneer signaleer je iets op een juiste wijze en wat doe je er als professional mee? Zomaar een greep uit de vragen die opkomen als het gaat over samenwerking rondom kwetsbare ouderen. Vragen die de groep van achttien professionals uit Deil met elkaar verbonden; huisartsen, praktijkondersteuner, apothekers, dementieconsulenten, thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, welzijnsmedewerkers en paramedici zijn vertegenwoordigd in het netwerk. Samen werkten we toe naar een visie, doelen en ambitie om beter voorbereid te zijn op de steeds groter wordende ouderenpopulatie met complexe zorgvragen, die steeds langer thuis blijft wonen. Dit is hét moment om daar serieus mee aan de slag te gaan, volgens netwerk Deil.

We maakten een overzicht van knelpunten en kansen en mogelijke verbeterpunten voor het netwerk. Hieruit werden de meest urgente punten geselecteerd. Dit zijn in Deil: het multidisciplinair overleg (MDO) en de inzet van een casemanager om afstemming tussen professionals te verbeteren. Deze thema’s werden uitgewerkt in kleine verbeterstappen. Werken aan kleine verbeteringen die leiden tot grote successen, dat motiveert om te blijven verbeteren.

Samenwerking naar een hoger niveau
Met een groep die uit zoveel specialismen bestaat is het vaak hard werken om tot samenwerking te komen, toch hield iedereen het gezamenlijke doel voor ogen. Huisarts Peter van de Woestijne is enthousiast: “Zonder Mura waren we écht niet zo ver gekomen. Het netwerk en de samenwerking is naar een hoger niveau getild. Suzan wist een vertaalslag te maken van vele ideeën maar ook knelpunten waar we al jaren tegenaan lopen, naar concrete plannen en acties. Vanuit een onafhankelijke positie kon ze het overzicht houden tijdens de werksessies, zodat we niet verzandden in details. De interactieve werkvormen en heldere presentaties hielpen daarbij.” Na afloop van de sessies ligt er nu een mooi plan waar het netwerk concreet mee aan de slag kan.

(tekst gaat verder onder de foto)

Subsidie vanuit ZonMw
De begeleiding door Mura en bijeenkomsten in Deil voor professionals werden financieel ondersteund door ZonMw. Mura diende op verzoek van huisartsenpraktijk Deil de subsidieaanvraag in en kreeg deze toegekend. Deze subsidie was bedoeld voor het maken van plannen. We vragen nu een vervolgsubsidie aan om de gemaakte plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.

Wil je ook de samenwerking in het lokale netwerk rondom ouderenzorg verder versterken? In het najaar 2019 komt er weer subsidie beschikbaar. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en de mogelijkheden voor ondersteuning. Mura helpt je graag verder!