Naar nieuws

Wetenschappelijk onderzoek naar oplossingsgericht werken

16 januari 2019

Twee masterstudenten ‘Gezondheid en Maatschappij’ aan Wageningen Universiteit hebben hun wetenschappelijk onderzoek naar het oplossingsgericht werken afgerond. De studenten Yvonne Buunk en Amber van Hoof onderzochten door middel van kwalitatief onderzoek de ervaringen van zowel patiënten als zorgverleners met betrekking tot het oplossingsgericht werken.

Yvonne concludeerde dat patiënten het bedenken van oplossingen, het ontvangen van complimenten en het herkaderen van de situatie het meest behulpzaam vonden bij het bereiken van hun persoonlijke doel. Patiënten benoemden als nadeel van oplossingsgericht werken dat de zorgverlener kan ‘doorslaan’ in het oplossingsgerichte en daardoor de behoeften van de patiënt uit het oog verliest. Patiënten voelen zich dan niet voldoende gehoord. Amber van Hoof ontdekte dat zorgverleners de oplossingsgerichte methode effectief vinden voor het bereiken van leefstijl-gerelateerde doelen. Echter de oplossingsgerichte methode is niet geschikt voor elk probleem of patiënt.

Resultaten van beide onderzoeken laten zien dat het belangrijk is dat zorgverleners zo vroeg mogelijk in kunnen schatten of de oplossingsgerichte methode een effectieve methode kan zijn voor de betreffende patiënt en zijn doel, of dat andere methoden meer passend zijn. Wetenschappelijk onderzoek is erg waardevol voor zowel onderbouwing als bijsturing van het project Gezondhuizen en het oplossingsgericht werken. We danken Yvonne en Amber dan ook voor hun inzet en het mooie resultaat!