Naar nieuws

Wat als…. je één idee voor inzet van technologie bij kwetsbare ouderen mocht realiseren?

10 december 2019

In de rubriek ‘Wat als..?’ vraagt Mura aan professionals in de zorg wat zij vinden van actuele thema’s, interessante vraagstukken of wat hun dromen zijn om de zorg nét weer dat stukje beter te maken. Voor deze editie vroegen we naar aanleiding van de netwerkbijeenkomst ‘Meer regie door technologie’ aan drie professionals om antwoord te geven op de vraag: Wat als je één idee voor inzet van technologie bij kwetsbare ouderen mocht realiseren, welk zou dat zijn?

Daan Dohmen, serial entrepreneur in de zorg (FocusCura, Luscii) en Lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving:
“Als ik een idee voor technologie voor ouderen mocht realiseren dan is dat het kosteloos beschikbaar maken van moderne alarmering op indicatie van welzijnswerkers, huisarts of wijkverpleegkundige. Deze alarmering is er al lang in moderne vormen die niet meer stigmatiserend zijn en kan worden gecombineerd met een eenvoudig SOS-dossier dat spoedzorg aan huis mogelijk maakt. Met de trend dat steeds meer ouderen in eigen huis blijven en de afbouw van de traditionele verzorgingshuizen, vind ik dit een basisvoorziening, zoals in veel andere landen ook het geval is. De dienst – mits professioneel en dus niet houtje-touwtje ingeregeld – gaat zowel ouderen zelf als diens mantelzorgers veel opleveren aan geruststelling en veiligheid. Maar ook de maatschappij profiteert. Immers, zorgvragen kunnen zo herleid worden naar een mobiele 24/7 alarmdienst die triage en prioritering doet in plaats van dat ze allemaal (vaak als het al te laat is) op de huisartsenpost of spoedeisende hulp terecht komen. Data over het gebruik kan bij deze nieuwe technologie bovendien waardevolle inzichten bieden over eenzaamheid, beweging en andere risico’s. Zo kan alarmering als basisvoorziening de spoedzorg ontlasten en tegelijk een belangrijke signaalfunctie hebben.”

Kim van Wordragen, wijkverpleegkundige bij thuiszorgorganisatie SZR:
“Het idee dat ik zou willen aandragen is werken met een goed communicatieplatform rondom patiënten. Zo communiceer je als zorgverleners beter met elkaar maar ook met de patiënt en mantelzorger. Ik werk nu zelf ruim een maand met het nieuwe platform OZOverbindzorg voor ouderen met complexe zorgvragen in een pilot van Mura en wij merken nú al dat het werkt. Je krijgt de patiënt en zijn netwerk echt beter in beeld. Alle betrokken disciplines komen na toestemming van de patiënt met hun contactgegevens in het platform van de patiënt te staan. Dat zorgt voor overzicht en korte lijntjes om elkaar te vinden. Onder wijkverpleegkundigen is er ook veel enthousiasme en belangstelling. Dat merkte ik al toen ik een pitch gaf over OZOverbindzorg tijdens een bijeenkomst van het wijkverpleegkundig platform waarbij ongeveer zestig wijkverpleegkundigen aanwezig waren. Dit is echt wat we zoeken!”

Margje Mahler, directeur Zorg bij Santé Partners:
“Als ik één idee mocht realiseren dan zou het zijn dat we aansluiten bij technologie die ouderen zelf al gebruiken en die intuïtief werkt. Ik ervaar dat veel ouderen al werken met technologie, maar zie ook dat in de ontwikkeling van nieuwe technologie nog te vaak uitgegaan wordt van het perspectief van de ontwikkelaar. Zo heb ik als psycholoog in het verpleeghuis het gemak gezien waarmee een bewoner op de afdeling voor mensen met dementie met de Ipad bleef beeldbellen en foto’s uitwisselen met de kleinkinderen. Toen hebben we een app gemaakt zodat hij in zijn eigen dossier kon, waar hij enorm behoefte aan had. Als bestuurder merkte ik dat je door de inzet van een slim horloge niet meer bij bewoners ’s nachts binnen hoefde te komen, omdat het slaapritme zichtbaar was via een mobiele telefoon én via sensoren ingesteld kon worden wanneer er wel en geen alarm ging. Dit voorkwam veel onnodige zorg én inbreuk op de privacy. Ook in mijn eigen omgeving heb ik gezien hoe na een open-hartoperatie de inzet van een smartwatch niet alleen voor de specialist, maar vooral voor de méns die de operatie heeft ondergaan, ondersteunend was in herstel en onnodige poliklinische- of huisartsbezoeken voorkwam. Ik denk dat door te ontwikkelen dicht bij de eindgebruiker, de adaptatie veel sneller kan gaan. Dat gun ik ouderen, hun naasten én onze professionals!”

Ben jij geïnspireerd door deze drie voorbeelden? Heb je zelf een goed idee? Neem contact op met een van onze adviseurs!