Naar nieuws

Waarom goede palliatieve zorg in de eerste lijn?

4 november 2019

Op de vraag ‘waar wil je sterven?’ antwoorden de meeste mensen (73%): thuis. Thuis worden palliatieve patiënten bijgestaan door huisartsen en wijkverpleegkundigen. Deskundigheid, coördinatie van zorg en communicatie tussen hulpverleners zijn van belang om dit precaire proces goed te laten verlopen. Stichting Palliatieve Thuiszorg (PaTz) stimuleert betere samenwerking in de eerstelijn in de vorm van PaTz-groepen. Kom kennismaken met deze methodiek en ervaren wat PaTz voor jou kan opleveren in de workshop op 27 november!

PaTz-groepen
In PaTz-groepen werken huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen in de palliatieve zorg nauw samen. Door vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte neemt de kwaliteit in de palliatieve eerstelijnszorg toe. De kracht van PaTz zit in het gezamenlijk, inhoudelijk en laagdrempelig werken aan betere palliatieve zorg in de eerste lijn.

Wat levert het werken in PaTz-groepen op?
Voor de patiënt en hun naasten:

  • Bespreken van toekomstige wensen en zorgbehoeften;
  • Uitwerking in een gedeeld zorgplan;
  • Weten dat betrokken zorgverleners nauw met elkaar samenwerken geeft rust;
  • Meer vroegtijdige inzet van palliatieve zorg;
  • Minder onnodige ziekenhuisopnamen in de laatste maand van het leven.

Voor de deelnemende huisartsen en (wijk)verpleegkundigen:

  • Soepelere samenwerking met kortere lijnen;
  • Toegenomen deskundigheid, leren van elkaars casuïstiek;
  • Het gevoel er niet alleen voor te staan, elkaar steunen;
  • Meer gevoel van competentie en vertrouwen in eigen mogelijkheden.

Meld je hier aan voor de workshop op 27 november!