Naar nieuws

Samen sterk in informatiemanagement met D3, Data Dialoog Doen

7 december 2020

Hoe ziet de populatie in onze wijk er uit? Welke zorgvraag en ondersteuningsbehoefte zien we op ons afkomen? Hoe kunnen we informatie van verschillende bronnen en organisaties met elkaar combineren? De vragen rondom het gebruik van data in en rondom de gezondheidszorg nemen in snel tempo toe. Dat vraagt om goed informatiemanagement. Mura werkt samen met andere Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) in Nederland aan de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten voor informatiemanagement (zoals de ROS-Wijkscan) via D3, Data Dialoog Doen.

Van data naar betekenisvolle informatie

Nu er steeds meer regionale samenwerkingsverbanden ontstaan, speelt goede monitoring een onmisbare rol. Op basis van een goede regio- en wijkanalyse helpen onze adviseurs partijen binnen en buiten de eerste lijn met elkaar te verbinden en samen in gesprek te gaan. Data helpen bij het maken van keuzes, het aanbrengen van focus in een project of programma, en het monitoren en evalueren van resultaten. Doen we de goede dingen? En doen we de dingen goed? We kijken niet alleen naar cijfers, maar ook naar wat werkt volgens zorgverleners en patiënten. Al deze kwantitatieve en kwalitatieve informatie krijgt pas betekenis in een context. Wat is de waarde van de informatie en wat kun je er mee? Zonder informatiemanagement geen aantoonbare successen.

D3: samenwerking ROS’en voor aantoonbare effecten

Mura en andere Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) in Nederland werken met elkaar samen binnen het ROS-netwerk. Op het thema data en informatiemanagement krijgt deze bundeling van diensten en producten (zoals de ROS-Wijkscan) sinds 2014 vorm via de Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB). Nu is er een nieuwe naam: D3, Data Dialoog Doen. D3 biedt inzicht in zorg en gezondheid door de mogelijkheden van data optimaal te benutten.

Zo ontwikkelt D3 een nieuwe ROS-Wijkscan om goede regio- en wijkanalyses te maken met data uit verschillende bronnen. Net als elke andere ROS realiseert Mura samen met regionale partijen programma’s en projecten waarin informatiemanagement helpt om de effecten aan te tonen op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Inspirerende voorbeelden hiervan vind je in een dashboard. Daarnaast biedt D3 ook andere activiteiten voor de ROS’en zoals scholingen over informatiemanagement en masterclasses op relevante thema’s.

Mura en informatiemanagement

Onze adviseurs denken met je mee over een stapsgewijze aanpak, analyses, meetplannen en regio- of wijkscans. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom data en informatiemanagement. Wil je aan de slag met data en informatiemanagement? Neem dan contact op met Ellen Selten.