Naar nieuws

Regiobeeld Ouderenzorg Renkum-Heelsum zorgt voor heldere keuzes in zorg en preventie

19 januari 2021

In de Gelderse Vallei werken verschillende partijen samen om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren voor (kwetsbare) ouderen. Zo werkt het samenwerkingsverband ‘Blijf in je Kracht’ in Renkum en Heelsum aan het voorkomen van ondervoeding en verlies van spierkracht bij ouderen. Op verzoek van ‘Blijf in je Kracht’ heeft Mura Zorgadvies een Regiobeeld Renkum-Heelsum samengesteld, zodat zij zorg en ondersteuning nog gerichter kunnen inzetten. Een Regiobeeld geeft namelijk inzicht in de demografische situatie, gezondheidssituatie en de huidige en verwachte zorgvraag van een populatie.

Data

Bij het samenstellen van het Regiobeeld werden verschillende databronnen gebruikt. Sommige databronnen zijn openbaar, zoals cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Andere cijfers betroffen registraties van de deelnemende partijen, zoals de huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Huisartsenpost Gelderse Vallei en de VVT (Verpleeg, Verzorging en Thuiszorg)-instellingen. Dat maakt het Regiobeeld tot een interessante mix van lokale, regionale en landelijke cijfers. Enkele bevindingen uit het Regiobeeld zijn bijvoorbeeld: in Renkum en Heelsum wonen relatief veel ouderen en het percentage ouderen stijgt de komende decennia. Ook de zorgvraag stijgt. Bijvoorbeeld het aantal huisartsdiagnoses voor chronische aandoeningen is hoog en stijgt de komende jaren harder dan in de regio en Nederland. Relatief veel ouderen in Renkum en Heelsum ervaren hun gezondheid als goed of zeer goed.

Dialoog

In een interactieve interpretatiesessie zijn de data gepresenteerd aan partijen in zorg en welzijn en aan een vertegenwoordiging van inwoners uit Renkum en Heelsum. Gezamenlijk zijn de cijfers geïnterpreteerd en vertaald naar aandachtspunten: Wat valt op? Wat betekenen de cijfers? Wat is urgent? Waar zouden we samen aan kunnen werken? De volgende onderwerpen zijn besproken tijdens de bijeenkomst: valpreventie, mantelzorgpotentieel, gezond ouder worden, zorg en hulp vragen en meedoen in de maatschappij.

Doen

Wat leert het Regiobeeld de samenwerkende partijen van ‘Blijf in je Kracht’ en hoe vertalen ze dit tot actie? Ze kunnen nu beter inschatten hoe de vraag en het aanbod naar verschillende zorgtypen zich de komende jaren gaat ontwikkelen. En of zij de juiste dingen doen en waar kansen liggen voor de toekomst. In Renkum en Heelsum willen de partijen de samenwerking tussen de lijnen verder verbeteren, om ouderen beter en gerichter naar elkaar te verwijzen. Zodat de oudere op tijd de juiste zorg en hulp krijgt, die aansluit bij zijn behoefte. Professionals willen klinische opnames voorkomen én verkorten. Zorg- en hulpverleners dienen daarom goed op de hoogte te zijn van het aanbod van zorg en welzijn in Renkum en Heelsum. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet alleen om zorg, maar ook om bewegen en participatie. Dit draagt bij aan gezond ouder worden en meedoen in de maatschappij, maar ook indirect aan valpreventie en het voorkomen van klinische opnames. Welzijn speelt een belangrijke rol (zoals het Huis van Renkum en de buurtsportcoaches). Daarnaast ondersteunt het Huis van Renkum mantelzorgers. Echter, de zorg (eerste en tweede lijn) kan meer doen aan mantelzorgondersteuning, bijvoorbeeld door het benutten van de mogelijkheden van respijtzorg.

Over ‘Blijf in je Kracht’

‘Blijf in je Kracht’ is een gezamenlijk project van eerstelijnszorgverleners, welzijnswerkers van Renkum voor Elkaar en het Huis van Renkum, vrijwilligers, mantelzorgers, gemeente en iedereen die regelmatig in contact komt met senioren in de dorpen Renkum en Heelsum. ‘Blijf in je Kracht’ kon dit Regiobeeld Ouderenzorg laten samenstellen via een voucher binnen een subsidieregeling van ZonMW.

Interesse in het Regiobeeld?

Wil je het Regiobeeld Renkum-Heelsum inzien? Ben je benieuwd naar cijfers over je eigen regio? Neem contact op met Ellen Selten, zij vertelt je graag over de mogelijkheden.