Naar nieuws

Passende Zorg: van beleidstaal naar goede voorbeelden

20 maart 2023

Passende zorg is de kern van het Integraal Zorgakkoord (IZA), daarmee trapt Marian Kaljouw, voorzitter Raad van Bestuur van de NZa haar laatste optreden tijdens het Congres Passende Zorg begin deze maand af. Hoe zet je daar als zorgorganisatie stappen in? Lees verder voor inspirerende voorbeelden.

Wat is passende zorg?

Even opfrissen zonder teveel beleidstaal. Passende zorg is een manier van samenwerken die ervoor zorgt dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Want de toekomst is nu. Het is volgens Marian geen vijf voor twaalf meer, ook geen vijf over twaalf, maar twaalf uur. We hebben geen tijd te verliezen.

Passende zorg werkt tegen een redelijke prijs, zo dicht mogelijk bij de patiënt,  waarbij de patiënt en zorgverlener samen beslissen en focussen op gezondheid in plaats van ziekte. Een duidelijke visualisatie van passende zorg vind je in de infographic van het Zorginstituut Nederland ‘Wat is passende zorg?’.

Dat klinkt mooi. Maar hoe breng je het in praktijk? We lichten er twee voorbeelden uit:

Prehabilitatie

Fit for surgery wil dat mensen die geopereerd moeten worden zo gezond mogelijk het ziekenhuis in gaan, zodat ze er ook zo gezond mogelijk uit komen. Voorafgaand aan de operatie wordt gewerkt aan het verbeteren van conditie en gezondheid. Door inzet op fysieke trainingen, voeding, mentale begeleiding, behandelen van specifieke ziektes en kwetsbaarheden, stoppen met roken en drinken van alcohol. Hierdoor is iemand beter bestand tegen de operatie. En daardoor treden na de operatie minder complicaties op. De opnameduur verkort en de patiënt herstelt sneller. Ook Ziekenhuis Rivierenland en Ziekenhuis Gelderse Vallei werken met dit programma.

Wijkkliniek

Een ander mooi voorbeeld is de Wijkkliniek. Daar wordt ziekenhuiszorg aan kwetsbare ouderen in de acute fase geboden. Het is vanaf het begin meer herstelgericht en transmuraal van opzet. Met veel meer aandacht en inzet op zo gezond mogelijk thuiskomen na opname, worden heropnames gereduceerd en kwaliteit van leven vergroot. Ook Rivierenland is een verkenning voor de Wijkkliniek gestart met Mura als projectleider. Je leest er meer over in het artikel ‘De Wijkkliniek: vijf veelgestelde vragen’.

Benieuwd naar nog meer voorbeelden? Kijk ook eens op de website van Zorginstituut Nederland voor voorbeelden van passende zorg.

Antwoorden buiten de zorg

Deze twee voorbeelden laten zien dat voor een groot effect op gezondheid we niet binnen de zorgsector moeten blijven. Maar juist moeten samenwerken aan een gezonde leefstijl thuis, of aan behoud van functioneren en zelfredzaamheid. Of nog breder, want belangrijke determinanten van gezondheid zijn inkomen, veiligheid en gezondheidsvaardigheden. Hier moet veel meer op ingezet worden. Echte integrale preventie en gezondheidsbevordering waarbij we oplossingen op alle terreinen zoeken: health in all policies.

Belang van de regio

De regio heeft een ontzettend belangrijke rol in de transitie naar passende zorg, dat wordt nog eens benadrukt in het IZA. Mura is expert in het bouwen van regionale samenwerkingsverbanden en het begeleiden van veranderingsprocessen. Dit doen we vanuit een onafhankelijke positie. Wil je verkennen wat we voor jouw samenwerking kunnen betekenen? Neem contact op met Suzan Buitenhuis of Eefje de Bruijne.