Naar nieuws

Netwerk ‘Lang Leve(n) Thuis in Ede!’ maakt digitale start

26 mei 2021

Zorgverleners in Ede willen meer samenwerken om de zorg voor thuiswonende ouderen in Ede te versterken. In een reeks van drie netwerkbijeenkomsten gaan zij aan de slag met het formuleren van een gezamenlijke visie, doel en concrete verbeterplannen. Wil je weten hoe, of denk je ‘dat wil ik ook’? Lees dan in dit artikel meer over de (subsidie)mogelijkheden.

Samenwerking

De netwerkbijeenkomsten worden geïnitieerd vanuit Fysiotherapie Beatrixpark en begeleid door Ellen Selten en Esmee Boerstal. Het netwerk wordt financieel ondersteund door het programma Langer Thuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De eerste netwerkbijeenkomst

In april werd digitaal afgetrapt door tweeëntwintig netwerkdeelnemers, bestaande uit onder andere welzijnsmedewerkers, een wijkverpleegkundige, huisarts, fysiotherapeut, diëtist en logopedist. Ook sloten vier ouderen en mantelzorgers aan tijdens de bijeenkomst.

Cijfers en dromen over de toekomst…

Na een kennismaking werd met behulp van cijfers een beeld gegeven van de situatie van ouderen(zorg) in de wijk rondom Eerstelijnscentrum Beatrixpark. Met behulp van digitale werkvormen beantwoordden de deelnemers onder meer de volgende vragen:

  • Waarom is betere samenwerking voor thuiswonende ouderen belangrijk?
  • Wat is je droombeeld? Hoe zou de zorg voor thuiswonende ouderen in Ede er dan uit zien? Wat merkt de oudere daar zelf van?
  • Op welke manieren wordt al samengewerkt in de wijk?
  • Welke kansen en knelpunten zie je in het verbeteren van de samenwerking/zorg rondom thuiswonende ouderen in Ede?

Hoe verder

Alle input van de netwerkdeelnemers wordt is  door Ellen Selten verwerkt om hier tijdens de volgende netwerkbijeenkomst in eind mei mee verder te gaan. Dan kiezen we speerpunten en kijken we hoe we daarmee aan de slag gaan. In de laatste bijeenkomst werken we twee concrete verbeterplannen uit. Zo zetten we samen stappen om de samenwerking in de wijk te verstevigen!

Ook interesse om jouw zorgnetwerk rondom thuiswonende ouderen te verbeteren?

ZonMw heeft de subsidie om zorgnetwerken rondom thuiswonende ouderen te verbeteren voor de laatste keer geopend. Het gaat hierbij om de Uitwerkings- en Verduurzamingssubsidie ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’. De subsidieoproep is bedoeld voor lokale zorg- en welzijnsnetwerken rondom thuiswonende ouderen en is specifiek bedoeld voor (bestaande) netwerken die al inzicht hebben in kansen en belemmeringen en daarmee aan de slag willen.

Heb je vragen over het programma Langer Thuis? Of wil je de samenwerking voor thuiswonende ouderen in jouw regio of woonplaats te versterken en wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden? Neem contact op met Esmee Boerstal.