Naar nieuws

Meedoen met dementie: aan welke dagactiviteiten is behoefte in Culemborg en Tiel?

13 juli 2022

Van de mensen met de diagnose dementie woont het overgrote deel thuis. Mensen met dementie geven aan dat hun kwaliteit van leven verbetert wanneer zij zich nuttig voelen, plezier beleven aan activiteiten en sociale contacten kunnen onderhouden. Deelname aan dagactiviteiten draagt hieraan bij en heeft niet alleen positieve effecten op de ouderen met dementie, maar zeker ook op hun mantelzorgers.

In de gemeenten Culemborg en Tiel onderzoekt Mura samen met partijen in het veld en ouderenvertegenwoordigers de behoefte aan (nieuwe) dagactiviteiten en mogelijkheden om bestaande voorzieningen beter te benutten.

Een vliegende start, onvergetelijke gesprekken

Huub Creemers in gesprek

De afgelopen weken zijn we gestart met het voeren van gesprekken en interviews met (zorg)professionals en personen met dementie en hun naasten. De hoofdvraag: hoe ervaren professionals het huidige aanbod van dagactiviteiten en waar is behoefte aan? Samen met diverse professionals hebben we ervaringen en gedachten met elkaar gedeeld.

Informatievoorziening en kennis waren onderwerpen die het meest werden genoemd. Betrokken adviseur Huub Creemers: “De interviews met mensen met dementie en hun naasten zijn openhartig, intrigerend en leerzaam. Stuk voor stuk prachtige gesprekken en bijzonder om toegelaten te worden tot de thuissituatie. Je merkt ook dat het voor de betrokkenen soms best een uitdaging is om goed in woorden uit te drukken waar ze behoefte aan hebben.”

‘’Behoefte aan inloopplekken zonder indicatie, waar iedereen welkom is – ook naasten – voor koffie, een gesprek of andere activiteit naar keuze”

‘’Ik ga niet de hele dag vogelhuisjes in elkaar timmeren, dat heb ik nog nooit gedaan’’

‘’Dagactiviteiten; heerlijk als ik aan het werk word gezet, dat geeft een voldaan gevoel’’

“Opvallend in deze gesprekken is het verlies van initiatief bij de persoon met dementie, het inzicht in de ziekte en de zorgen waarmee de partner en of mantelzorger dagelijks wordt geconfronteerd. Plezier en zingeving tijdens dagactiviteiten werd veelal benoemd en gevoeld zodra men hieraan deelneemt“, aldus Huub.

Dementie is multicultureel

In dit onderzoek is er ook aandacht voor culturele verschillen. Uit onderzoek blijkt dat inwoners met een migratieachtergrond andere of minder zorgvragen rondom dementie hebben. Zij zoeken oplossingen veelal dichtbij huis en in eigen kring. Het is belangrijk dat we een compleet beeld vormen, zodat we de zorg samen gepast kunnen inrichten waarin de persoon met dementie en hun naasten centraal staan. Ongeacht hun achtergrond.

Meedenkers zijn welkom!

Ken of ben je iemand die wil meedenken over dit onderwerp? Wij kunnen iedere ervaring met activiteiten voor mensen met dementie gebruiken. Neem contact op met Huub Creemers.

Context

In Rivierenland is het Netwerk Dementie Rivierenland actief, als een van de onderdelen binnen het regionale programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’. Dit project draagt bij aan de doelstellingen van het programma en van het netwerk dementie om -door een goede verbinding tussen zorg en sociaal domein-, bij te dragen aan het behoud van eigen regie van ouderen, zodat zij zo lang mogelijk zelfredzaam blijven en kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. Met goede ondersteuning vanuit welzijn, informele en formele zorg waarbij de oudere mede bepaalt wat nodig en gewenst is.