Naar nieuws

Langs de velden met ‘Samen… Oud in Rivierenland’

14 december 2018

Zorgverleners in de ouderenzorg of het sociaal domein konden ‘Samen… Oud in Rivierenland’ de afgelopen weken op verschillende plekken tegenkomen. Zo waren we op het WDH symposium voor de huisartsenzorg en organiseerden we een Werkatelier. Wat haalden we daar op?

Symposium WDH
Bij het WDH (Werkgroep Deskundigheid Huisartsen) symposium Rivierenland verzorgde de kaderhuisarts ouderengeneeskunde samen met een specialist ouderengeneeskunde de key note over de nieuwe dementieketen in Rivierenland. Mura Zorgadvies was namens ‘Samen… Oud’ aanwezig met een stand en verzamelde een enquête bij bijna 100 huisartsen en POH’s. De resultaten lees je in deze infographic:

Werkatelier
Een week later organiseerden we een Werkatelier. Zo’n 25 professionals uit nulde, eerste, tweede en derde lijn gingen aan de slag met de aanbevelingen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over zorgnetwerken voor kwetsbare ouderen. De thema’s ‘mantelzorg’, ‘coördinatie en afstemming van zorg rond de individuele patiënt’ en ‘vroegsignalering en scharnierpunten voor kwetsbaarheid’ vormden de rode lijn. In verschillende groepen werden concrete stappen geformuleerd om knelpunten op te lossen.

Naast deze bijeenkomsten spraken de adviseurs van Mura met de gemeenten in Rivierenland over hun ambities met betrekking tot ouderenzorg en was er een werksessie met Menzis over de acute ouderenzorg. Al deze input nemen we mee in het kernteam ‘Samen… Oud’ en vormt de basis voor ons werkplan 2019.

‘Samen… Oud in Rivierenland’
‘Samen… Oud in Rivierenland’ is dé aanpak waar zorg en sociaal domein samenwerken voor innovatieve zorg voor ouderen. Dit doen we met Eerstelijns Centrum Tiel, Zorggroep Gelders Rivierenland, Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners, SZR, Ziekenhuis Rivierenland, de Rivierenlandse gemeenten en Mura Zorgadvies.