Naar nieuws

Huisartsspreekuur beweegklachten: 94% van de patiënten hoeft niet naar de tweede lijn

5 juni 2019

Twee jaar geleden startte kaderhuisarts bewegingsapparaat Frank Boersma met het spreekuur beweegklachten. Het doel: werken aan een betere en effectievere behandeling van beweegklachten in de eerste lijn. Het meest recente onderzoek laat opnieuw zien dat het spreekuur onverminderd succesvol is: 94% van de patiënten hoeft niet verwezen te worden naar de tweede lijn en 90% van de patiënten is zeer tevreden over het spreekuur.

Infographic
Infographic Spreekuur BeweegklachtenWe vatten de resultaten samen in een overzichtelijke infographic over het huisartsspreekuur beweegklachten. Dit spreekuur is door Frank Boersma samen met Mura Zorgadvies opgezet omdat het aantal mensen met beweegklachten groeit, mede door de vergrijzing. Frank zegt hierover: “Die toename moeten we met z’n allen opvangen. Daarbij zorgen klachten aan het bewegingsapparaat voor veel ervaren (ziekte)last. Huisartsen hebben vaak weinig tijd om lang te zoeken naar de beste behandeling. Daarom wilde ik een huisartsspreekuur beweegklachten opzetten.” En om dat allemaal geregeld en georganiseerd te krijgen klopte Frank bij Mura aan.

Zorg efficiënter door samenwerken
“Ik geloof dat we veel meer uit de eerstelijnszorg kunnen halen. Als bijvoorbeeld de huisarts, ergo-, podo- en fysiotherapeuten en orthopeden meer met elkaar samenwerken, wordt de zorg efficiënter. Groot voordeel van het huisartsspreekuur is juist dat de kaderhuisarts goed weet wie waarin gespecialiseerd is en dus mensen gericht kan verwijzen of kan overleggen. Dan kunnen we samen kijken wat de beste behandelmethode is, ieder vanuit zijn eigen invalshoek. Zo krijgt de patiënt de beste zorg op de juiste plek,” vertelt Frank. “Verder kunnen huisartsen op korte termijn een afspraak maken op het spreekuur voor hun patiënt en heb ik relatief veel tijd voor het stellen van een diagnose en het geven van goede voorlichting.”

Frank Boersma, kaderhuisarts bewegingsapparaat

Interesse vanuit andere huisartsen
Dit vraagt om uitbreiding zodat meer patiënten met klachten aan het beweegapparaat in de eerste lijn worden geholpen. Andere huisartsen in de regio hebben ook aangegeven interesse te hebben in het opzetten van het spreekuur. Mura is bezig met een implementatieplan voor opschaling in de regio. We informeren jullie zodra er meer nieuws is.