Naar nieuws

Hoe ziet de toekomst van de oudere in Rivierenland er uit? Lees het in het Regiobeeld Ouderen in Rivierenland

23 juni 2020

Met veel plezier presenteert Mura het Regiobeeld Ouderen in Rivierenland! Dit Regiobeeld beschrijft de huidige en toekomstige situatie rondom gezondheid van en zorg aan ouderen in Rivierenland. Het is een domeinoverstijgend beeld, samengesteld met behulp van data uit diverse bronnen, zoals CBS, ROS Wijkscan, GGD en cijfers van partners uit de regio zoals Santé Partners, Zorgcentra de Betuwe, SZR, Zorggroep Gelders Rivierenland en Huisartsenpost Tiel.

Hoe ziet de toekomst van de oudere in Rivierenland er uit?

Mura presenteert het Regiobeeld tijdens een interactieve bijeenkomst met bestuurders, zorgverleners en professionals uit de regio. Het Regiobeeld is bedoeld als middel om samen in gesprek te gaan over wat nodig is in de toekomst om de zorg voor ouderen in Rivierenland goed te organiseren. Ook dient het Regiobeeld als nulmeting voor monitoring van het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’. In het kernteam van het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland‘ bespreken we de uitkomsten van het regiobeeld en de bijeenkomst om zo samen te komen tot nieuwe acties. In een volgende nieuwsbrief lees je hier meer over.

Infographic

Naast een uitgebreid rapport, ontwierp Mura ook deze Infographic Regiobeeld Rivierenland. Hierin zie je de meest opvallende bevindingen uit het rapport samengevat.

Het opstellen van het Regiobeeld werd mede mogelijk gemaakt door een voucher van ZonMw. Wil je meer weten over het Regiobeeld of het rapport opvragen? Neem dan contact op met Ellen Selten.