Naar nieuws

“Als oudere word je gezien in Bennekom”

13 februari 2020

Eerste bijeenkomst Netwerkvorming Bennekom

Het aantal ouderen neemt toe en ook de vraag naar zorg zal toenemen. Dit vormde de aanleiding voor het rijksprogramma Langer Thuis: hoe zorgen we dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven? Lokale initiatieven zijn hiervoor nodig. Een manier waarop Langer Thuis dit faciliteert is met subsidies voor lokale netwerkvorming. In Bennekom staan zorgverleners in de startblokken om samen een nieuw lokaal netwerk ouderen te vormen.

Wil om samen te verbeteren

In Bennekom heeft huisarts en kaderarts ouderenzorg, Elvira Schouten-Oerlemans, met ondersteuning van Mura, deze subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Op woensdag 12 februari was de eerste bijeenkomst om te komen tot een netwerk rondom ouderenzorg in Bennekom. De opkomst was hoog, wat aangeeft dat verschillende professionals graag met elkaar in gesprek gaan om samen de zorg voor thuiswonende ouderen te verbeteren. Zoals een huisarts zei: “Alleen ga ik sneller, maar samen komen we verder”. Ook een oudere en een mantelzorger zaten aan tafel om mee te denken over kansen en knelpunten.

Meer kansen dan knelpunten

Met behulp van interactieve werkvormen ging de groep aan de slag met het dromen over het toekomstige netwerk: “Als oudere word je gezien in Bennekom!” en “65+-ers hebben geen zorgen over Bennekomse zorg”. Vervolgens is nagedacht over hoe deze dromen gerealiseerd  konden worden. Kansen en knelpunten werden in kaart gebracht. Het is mooi om te zien dat men meer kansen ziet dan dat er nu aan knelpunten wordt ervaren! Met de input van deze bijeenkomst en bijdrage van iedereen gaat de groep op woensdag 4 maart weer verder.

Meer weten over het programma Langer Thuis of zelf aan de slag met lokale netwerkvorming? Neem contact op met Marjoke Dijkema.