Naar nieuws

Eenzaamheid: probleem van deze tijd?

10 februari 2020

Samenlevingsverbanden en sociale netwerken veranderen: er zijn meer eenpersoonshuishoudens, minder hechte wijken, familie woont vaker op afstand. Het risico om het gevoel van eenzaamheid te ervaren wordt steeds groter. Het is tijd om de handen inéén te slaan en een stevig netwerk te vormen om eenzaamheid beter te kunnen signaleren en samen tot een passende aanpak te komen. In februari vond de eerste Netwerkbijeenkomst Eenzaamheid plaats in Wageningen.

Eenzaamheid aanpakken

Onder leiding van Mura Zorgadvies zijn Welzijnsorganisatie Solidez, Gemeente Wageningen en de praktijkondersteuners van de lokale huisartsenpraktijken, in gesprek gegaan over het thema eenzaamheid. Indigo trapte de avond af met een presentatie over dit thema. Vervolgens is er aan de hand van prikkelende stellingen gesproken over de juiste aanvliegroute bij eenzaamheid en met name hoe we dit mét elkaar konden oppakken.

 

En actie!

De deelname was meer dan actief. Er was bijna te weinig tijd om over alles met elkaar in gesprek te kunnen gaan. De bijeenkomst diende dan ook als ’teaser’ en kennismaking en dat is gelukt! Reden genoeg om hier met elkaar een vervolg aan te geven zodat we met concrete actiepunten van start kunnen.

Wageningen heeft in deze reeks het spits afgebeten. Andere gemeenten zoals Veenendaal, Ede en Rhenen zullen hierin volgen.

Neem voor meer informatie over de aanpak van eenzaamheid contact op met Mariette de Vries.