Naar nieuws

Een DIT-er aan het woord: “Belangrijk dat digitalisering de patiënt én zorgverlener helpt de zorg passender en beter te maken”

3 november 2021

In het Digitale Innovatie Team (DIT) onderzoeken we met tien zorgvernieuwers in onze regio nieuwe mogelijkheden, delen we kennis en creëren we kansen op het gebied van digitale innovatie. In oktober vond de vierde interactieve online sessie plaats. Wij vroegen DIT-er, Mark van der Steen (apotheker bij Apotheek Veldhuizen, Ede), antwoord te geven op drie vragen.

Mark van der Steen, apotheker bij Apotheek Veldhuizen in Ede

1. Wat moet de lezer weten over de ontwikkelingen binnen het DIT?

“Digitalisering is niet meer weg te denken in de zorg. Belangrijk is dat digitalisering de patiënt en zorgverlener helpt de zorg passender en beter te maken. Met de enthousiaste zorgverleners van het DIT die hierin meedenken worden heel goede ideeën op het gebied van digitalisering omgezet in concrete verbeteringen. DIT hoopt bijvoorbeeld regiobreed overzicht te creëren en de zorgverlener inzicht te geven in wat er in de regio wordt gebruikt aan digitale tools.

Daarnaast willen we graag de patiënt ondersteunen in zelfmetingen (voor degenen die dat willen en kunnen). Door met zelfmetingen inzicht te krijgen, zowel als patiënt en als zorgverlener, in hoe een behandeling aanslaat (of niet) is mijns inziens erg waardevol. Ook hierin proberen we stappen te zetten.

Wel moet je kijken naar wat haalbaar en nodig is om dit allemaal in de regio te doen slagen, ook op langere termijn. Ook dat wordt meegenomen en niet uit het oog verloren.”

2. Wat vond je leuk aan de vierde sessie?

“Ik vond leuk aan deze sessie dat de ideeën steeds iets verder naar een concrete vertaalslag worden gebracht ten opzichte van de eerdere sessies. In deze sessie is gekeken welke randvoorwaarden allemaal nodig zijn om een idee ook om te zetten in een digitaal product voor de regio. Met z’n allen hebben we een helder beeld kunnen neerzetten van wat wij denken dat de benodigdheden zijn. In een latere sessie zal dit dan waarschijnlijk nog verder uitgewerkt worden in een plan.”

3. Wat hoop jij dat we met het DIT bereiken?

“Ik hoop dat we met het DIT de zorg beter kunnen maken voor onze patiënten in de regio met behulp van digitalisering. En dat zorgverleners onderling digitaal meer verbonden zijn.”

Meer informatie

Weten hoe Mura aankijkt tegen digitalisering? Je leest het in deze artikelen:

De komende tijd werken we verder in het Digitale Innovatie Team aan concrete innovatievoorstellen om in de regio te kunnen inzetten. Meer weten? Neem contact op met Esmee Boerstal.