Naar nieuws

De zorg en welzijn estafette (5): Ouderenadviseur Monique van Os

26 november 2021

In deze estafetterubriek komt elke keer een medewerker van een organisatie uit zorg en welzijn aan het woord over het eigen werk en de relatie met de eerste lijn. Daarna geeft diegene het stokje door aan iemand werkzaam in een andere organisatie. In deze aflevering geeft Monique van Os antwoord op onze vragen. Monique is ouderenadviseur bij Mozaïek Welzijn in Tiel.

Ze kreeg het stokje van POH-ouderen Bernadette van der Hoff. Bernadette heeft Monique aangedragen omdat ze beiden vanaf het begin betrokken zijn bij de werkgroep ouderen.

Monique van Os, Mozaïek welzijn

Wie is Monique van Os?

Ik werk al ruim 20 jaar in Tiel, vanaf 2009 bij Mozaïek als ouderenadviseur en daarvoor als mantelzorgconsulent bij Santé (STMR). Mozaïek is een brede welzijnsorganisatie: we werken niet alleen voor de gemeente Tiel maar ook voor bijvoorbeeld gemeenten Neder-Betuwe en Rhenen. Het brede slaat daarnaast op de verschillende doelgroepen: jongeren tot 23 jaar (jongerenwerkers), ouders met jonge kinderen (vroeg en voorschoolse educatie), ondersteuning in wijken (wijkcoach), mantelzorgers (mantelzorgconsulent), vrijwilligers (coördinatoren Meldpunt en Vrijwilligerspunt), Dynamiek (participatiebedrijf) en natuurlijk ouderen (ouderenadvieswerk). Deze laatste diensten hebben als gezamenlijke naam Matchpoint (vrijwilligers, ouderen, Dynamiek en mantelzorgers).

Ik ben begonnen als ouderenadviseur: informeren en adviseren van ouderen over datgene wat hen bezighoudt. Dat betekent voor een deel dat we hen  informeren over wat er allemaal mogelijk is in Tiel op het gebied van zorg en welzijn en voor een deel doorverwijzen naar de juiste organisaties en instanties. Ik coördineer ook een groep vrijwillige ouderenadviseurs, vrijwilligers Steun bij Verlies en de activiteit Ouderenpost. De coördinatie van de Thuisadministratie heb ik per juli overgedragen aan collega Remy Riksen. Daarnaast ben ik op dit moment bezig met verbinding maken tussen de Sociale Poortteams en de sociale basis (nulde lijn) in Tiel. Ook ben ik betrokken bij de ontwikkeling van een lokale coalitie ‘Eén tegen Eenzaamheid’, samen met de gemeente Tiel. Ik neem al sinds 2010 deel aan de werkgroep Ouderenzorg van het Eerstelijnscentrum Tiel. Voor uitgebreidere informatie over deze diensten, neem een kijkje op website van Mozaïek Welzijn.

Wat doe je zoal als ouderenadviseur die betrokken is bij ouderenzorg?

Eigenlijk heeft alles wat ik doe te maken met ouderenzorg. De rode draad is steeds geweest het informeren en adviseren van ouderen met betrekking tot welzijn en zorg. Dat kan direct zijn; vragen van ouderen komen bij mij terecht, maar ook indirect; bijvoorbeeld door deelname aan de werkgroep Ouderenzorg, agendacommissie Geriatrisch netwerk (tot enkele jaren geleden), ontwikkeling van Rouwcafé en op dit moment verdieping van Ouderenpost door ouderen in verbinding te brengen met basisschool de Waaijer (en hopelijk later ook met andere basisscholen).

Hoe zijn jullie betrokken bij de eerstelijnszorg?

Wij zijn de zogeheten ‘nuldelijns’, in Tiel ook de ‘sociale basis’ genoemd. Voor de sociale basis is de inwoner, regelmatig ook in de rol van vrijwilliger, de hoofdrolspeler. Wat Mozaïek doet is het ondersteunen, informeren en verder helpen van deze hoofdrolspelers. Daarbij hebben we de eerste lijn nodig; voor doorverwijzingen (zowel van eerste lijn naar nulde lijn als omgekeerd) en voor hulpverlening (als nulde lijn onvoldoende is). Verbinding tussen de lijnen is dus essentieel. Een aantal jaren geleden was die verbinding er al door onder andere deelname aan het Kwetsbare-ouderenprogramma, ontwikkeld vanuit de werkgroep Ouderenzorg. Nu kijken we hoe we die verbinding op nog meer manieren tot stand kunnen brengen, bijvoorbeeld met de Sociale Poortteams.

Aan wie geef je het stokje door?

Ik geef dit stokje graag door aan Menana Azghari van het team Informatie en Advies, Sociale Poort. Dit team heeft een belangrijke rol toegewezen gekregen als toegang tot de sociale teams. Hier komen vele vragen van inwoners terecht waarop zij proberen het juiste antwoord te geven of te vinden. Dat kunnen zij alleen maar doen als zij verbonden zijn met zowel eerste als nulde lijn.