Naar nieuws

De zorg en welzijn estafette (4): POH Ouderen Bernadette van der Hoff

12 oktober 2021

In deze estafetterubriek komt elke keer een medewerker van een organisatie uit zorg en welzijn aan het woord over het eigen werk en de relatie met de eerste lijn. Daarna wordt het stokje doorgegeven aan een andere organisatie. In deze aflevering geeft Bernadette van der Hoff antwoord op onze vragen. Bernadette is POH Ouderen bij het Eerstelijnscentrum Tiel.

Zij kreeg het stokje van dementieconsulent Nancy Kwinten. Zij gaf aan: “Ze is erg betrokken bij (kwetsbare) ouderen waaronder mensen met dementie. Vanuit de huisarts is de POH Ouderen vaak de eerste persoon die met de (kwetsbare) oudere kijkt naar de ondersteuningsvraag en die de vinger aan de pols houdt.”

Bernadette van der Hoff, POH Ouderen

Wie is Bernadette van der Hoff?

Ik ben sinds 2007 werkzaam als praktijkondersteuner binnen het Eerstelijnscentrum in Tiel (ECT). Ik werk in team 2, bij de huisartsen van de praktijk Sündermann, de Lingepraktijk en bij praktijk Vermeulen. Het aantal patiënten van deze praktijken is totaal 7168.

In eerste instantie was mijn taak zorg te dragen voor mensen met diabetes mellitus, later kwamen daar hart- en vaatziekten, stoppen met roken en longziekten bij. Binnen het ECT zijn er verschillende werkgroepen en vanaf het begin was ik aangesloten bij de werkgroep Ouderenzorg, die in 2009 gestart is. In een werkgroep zit een huisarts die betrokken is bij ouderenzorg, welzijn, thuiszorg en een specialist ouderenzorg. Deze werkgroep bestaat nog steeds, maar door wisselingen van taken of werk, verandert de samenstelling en gaan we dit jaar weer actief met de werkgroep van start. COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat wij minder bij elkaar kwamen.

Wat doet je zoal als POH die betrokken is bij ouderenzorg?

Tijdens COVID-19 hebben we veel ouderen (80+) gebeld, om te horen hoe het ging en wat mensen eventueel nodig hadden in deze coronatijd. Hoe het zat met eenzaamheid, of ze voldoende hulp kregen, wie hun contactpersoon was. Verder probeer je mogelijke kwetsbare ouderen in beeld te krijgen, dit gebeurt op verzoek van een huisarts. Je belt, maakt een afspraak, kijkt wie er betrokken zijn bij deze mensen, wie contactpersoon is vanuit de familie zodat een huisarts (uiteraard na toestemming) eventueel een hetero-anamnese kan afnemen. Je bent veel pro-actief aan het werk, wacht niet tot er problemen zijn, maar brengt juist in beeld hoe het gaat. De huisarts is vaak degene die vraagt of je eens polshoogte wilt nemen, zeker als er geen thuiszorg in beeld is. Als deze er wel is, dan neemt de POH contact op met de thuiszorg om te vragen wat zij doen, hoe zij de thuissituatie ervaren, etc.

Samen met mijn collega Silvana heb ik een werkdocument gemaakt, hoe je als praktijkondersteuner de ouderen beter in beeld kunt krijgen. Wanneer spreek je van kwetsbaar en wanneer is het raadzaam om een MDO in te zetten? Samen met mijn collega hebben wij voor het ECT ook een sociale kaart ouderenzorg opgezet. Omdat ik in het voorjaar van volgend jaar ga stoppen met mijn werk als POH wilde ik graag zorgen dat mijn opvolgers gebruik kunnen maken van de kennis die nu beschikbaar is.

Hoe zijn jullie verbonden met de eerstelijnszorg?

Ik ben dus voor 100% werkzaam in de eerstelijnszorg. Vanuit mijn betrokkenheid bij de NVvPO ( Nederlandse vereniging voor praktijkondersteuners) heb ik aan tafel gezeten toen de nieuwe zorgstandaard Dementie 2.0 werd geactualiseerd. En zodoende ben ik bij het aanjaagteam dementie in Rivierenland terecht gekomen.

Aan welke (zorg)organisatie geef je het stokje door en waarom?

Ik zou graag het stokje willen doorgeven aan Monique van Os, ouderenadviseur bij Mozaïek Welzijn. Zij was vanaf het begin betrokken bij de werkgroep ouderen en ik hoop op deze manier de contacten weer te actualiseren en aan te halen.