Naar nieuws

De zorg en welzijn estafette (3): dementieconsulent Nancy Kwinten

17 mei 2021

In deze estafetterubriek komt elke keer een medewerker van een organisatie uit zorg en welzijn aan het woord over het eigen werk en de relatie met de eerste lijn. Daarna gaat het stokje door naar een andere organisatie. In deze aflevering geeft Nancy Kwinten antwoord op onze vragen. Nancy is dementieconsulent in het Netwerk Dementie Rivierenland, onderdeel van ‘Samen… Oud in Rivierenland’.

Zij kreeg het stokje van José van Beem en Coby Hurks van Dagbesteding “bij de Dijk”. Zij gaven aan: “Wij kennen Nancy als een zeer deskundig persoon op het gebied van dementie. Een dementieconsulent kan veel betekenen om de zorg te delen en naasten te ontlasten als er vermoeden is van dementie.”

Nancy Kwinten, dementieconsulent

Wie is Nancy Kwinten?

Sinds oktober 2012 ben ik dementieconsulent in het Netwerk Dementie Rivierenland. Ik ben opgeleid als A en B verpleegkundige en sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en heb in 2012 de overstap gemaakt van de ouderenpsychiatrie naar de eerstelijns dementiezorg. In de ouderenpsychiatrie werkte ik vanuit de tweede lijn al deels ambulant met mensen met dementie. Ik werk in een team met zes collega-dementieconsulenten in de regio Rivierenland. Ons werkgebied loopt ongeveer van Dodewaard tot Haaften. Naast het werken als dementieconsulent ben ik ook betrokken bij de doorontwikkeling van de aanpak van het Netwerk Dementie Rivierenland.

Hoe zijn jullie verbonden met de eerstelijnszorg?

Huisartsen schakelen ons vaak in via de praktijkondersteuner (POH) ouderen bij meer complexe dementievragen. Dat kan zijn bij een minder bekende vorm van dementie, ernstig beloop van de dementie of bij jonge mensen met dementie. Maar ook het ontbreken van of overbelasting van de mantelzorger kan een reden zijn om ons in te schakelen. We werken in de eerste lijn veel samen met wijkverpleegkundigen, thuiszorgteams, POH-ouderen en huisarts, maar ook met specialisten ouderengeneeskunde.

Wat doet de dementieconsulent?

Als dementieconsulenten bezoeken wij mensen met dementie en hun mantelzorgers thuis. Samen kijken we wat er nodig is om, zo lang als mogelijk, samen thuis te kunnen wonen. We sluiten hierbij aan op de vraag van de persoon met dementie en zijn persoonlijk netwerk, zoals de mantelzorger. Hiervoor leren we eerst de cliënt goed kennen om erachter te komen wie de mens met dementie is en wat hij of zij belangrijk vindt of heeft gevonden.

Soms is een gesprek met de mantelzorger(s) met uitleg en steun in eerste instantie voldoende. Maar vaker gaat dat in combinatie met adviseren over passende ondersteuning en zorg voor de mens met dementie of voor de mantelzorger(s). Ook nemen wij de rol van casemanager op ons en zijn in die rol ‘de spin- in-het-netwerk-web’ van de cliënt en mantelzorger. We stemmen af met alle betrokken formele en informele ondersteuners, zorgverleners en zo nodig ook met gemeenten en zorgkantoor.

We maken gebruik van onze expertise op het gebied van dementie en de sociale kaart in de regio. Van inzet van vrijwilligers tot gespecialiseerde thuisbegeleiding. Van begeleiding bij welzijn thuis tot dagactiviteiten elders. Ook ondersteunen we bij de vaak ingewikkelde en diverse wet- en regelgeving in dementieland. En als het thuis echt niet meer kan, begeleiden we het traject naar een passende woonomgeving. Zo lopen wij het dementieproces met hen mee.

Wij werken als zelfstandig team binnen het Netwerk Dementie Rivierenland en kunnen daarom ook onafhankelijk van een zorgorganisatie adviseren en goed aansluiten bij individuele wensen en vragen.

Aan welke (zorg)organisatie geef je het stokje door en waarom?

Ik geef het stokje door aan Bernadette van der Hoff, praktijkondersteuner ouderen in het ECT in Tiel. Ze is erg betrokken bij (kwetsbare) ouderen waaronder mensen met dementie. Vanuit de huisarts is de POH-ouderen vaak de eerste persoon die met de (kwetsbare) oudere kijkt naar de ondersteuningsvraag en die de vinger aan de pols houdt.

Over het Netwerk Dementie Rivierenland

De dementieconsulenten Rivierenland maken onderdeel uit van het Netwerk Dementie Rivierenland. In dit netwerk zetten professionals uit de zorg en het sociale domein zich gezamenlijk in om de zorg zo goed mogelijk te organiseren voor mensen met dementie en hun omgeving. Partners zijn Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners (STMR)SZRZiekenhuis Rivierenland, de gemeenten in Rivierenland en Alzheimer Nederland, regio RivierenlandMura ZorgadviesEerstelijns Centrum Tiel en Zorggroep Gelders Rivierenland. Zij werken samen met vele andere zorg- en welzijnsorganisaties in Rivierenland.

In de werkwijze van het Netwerk Dementie Rivierenland zijn onder meer afspraken gemaakt over de vroegsignalering, het stellen van een diagnose, het opstellen van een zorgleefplan, ondersteuning en professionele regie en verhuizing naar een woonvorm wanneer thuis wonen niet meer verantwoord of wenselijk is. Het Netwerk Dementie Rivierenland is onderdeel van het Programma “Samen… Oud in Rivierenland”.