Naar nieuws

De zorg en welzijn estafette (2): Dagbesteding “bij de Dijk” in Culemborg

26 maart 2021

In deze estafette komt iedere keer een organisatie uit zorg en welzijn aan het woord over het eigen werk en de relatie met de eerste lijn. Daarna gaat het stokje door naar een andere organisatie. In deze aflevering geven José van Beem en Coby Hurks van Dagbesteding “bij de Dijk” antwoord op onze vragen.

Zij kregen het stokje van Caroline van der Meulen van ElkWelzijn die zegt: “Ik wil het stokje overdragen aan Dagbesteding “Bij de Dijk”. Dit omdat dit een mooie ontmoetingsplek is voor ouderen. Ouderen hebben bij hen een fijne daginvulling waarbij ook mantelzorgers even ontlast worden.”

Wie is Dagbesteding “bij de Dijk” in het kort?

Dagbesteding “bij de Dijk” is een kleinschalige dagbesteding in het buitengebied van Culemborg. Iedere maandag en woensdag bieden wij een dagbestedingsprogramma aan. Omdat we ons in het buitengebied van Culemborg bevinden, is het volop genieten van het buitenleven!

Hoe zijn jullie verbonden met de eerstelijnszorg?

De meeste senioren willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat is niet altijd eenvoudig. Met name voor de oudere van wie de lichamelijke en/of geestelijke conditie niet meer optimaal is, die weinig sociale contacten heeft, maar daar wel de behoefte aan heeft. Dagbesteding kan dan uitkomst bieden en tevens zorgen voor het ontlasten van de thuissituatie of de mantelzorger. Vaak wordt er contact gezocht door bijvoorbeeld de mantelzorgondersteuner, wijkverpleegkundige, dementieconsulente, wijkteam, mentoren, maar ook door familieleden met de vraag of er een plaats is bij onze dagbesteding.

Wat doet Dagbesteding “bij de Dijk”?

Coby Hurks & José van Beem, eigenaren van Dagbesteding “bij de Dijk”

Wij organiseren verschillende activiteiten, variërend van dagelijkse, seizoensgebonden of creatieve bezigheden, die aansluiten bij de wensen en de mogelijkheden van de deelnemers. Alles mag en niets moet. Ons doel is zoveel mogelijk aan de wensen van de deelnemers tegemoet te komen. Wij gaan veel naar buiten, ook in de winter. Zodra het kan zijn de gasten op het terras te vinden. Ook is er een gezellige huiskamer met open keuken, waar wij een warme maaltijd bereiden en gezamenlijk eten.

Dagbesteding “bij de Dijk” heeft contracten met de gemeenten Culemborg, West-Betuwe en Buren. Vanuit de WMO/PGB of WLZ kan men bij ons terecht. Voor meer informatie: www.bijdedijk.nu of info@bijdedijk.nu.

Aan welke (zorg)organisatie geven jullie het stokje door en waarom?

Wij geven het stokje door aan Nancy Kwinten, dementieconsulente Rivierenland. Wij kennen haar als een zeer deskundig persoon op het gebied van dementie. Een dementieconsulente kan veel betekenen om de zorg te delen en naasten te ontlasten als er vermoeden is van dementie.