Naar nieuws

De derde levensfase: het geschenk van de eeuw

13 januari 2020

Deze maand verscheen het advies ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’ van de Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS). De raad geeft aan dat er in het huidige maatschappelijke debat en beleid (te) veel aandacht uit gaat naar kwetsbare ouderen, waardoor het potentieel van de derde levensfase onderbenut blijft.

Wat is de derde levensfase?

De derde levensfase begint wanneer mensen met pensioen gaan en eindigt wanneer kwetsbaarheid en de behoefte aan zorg nadrukkelijker aanwezig worden. Deze infographic geeft een mooie weergave van de derde levensfase in cijfers. De derde levensfase is van betekenis voor andere generaties én voor de samenleving als geheel. Voor veel mensen is deze levensfase er een van relatieve vrijheid, waarin nieuwe mogelijkheden ontstaan. Veel mensen in de derde levensfase willen van betekenis zijn: voor hun naasten of voor anderen, voor de samenleving. RVS geeft ook aan dat dit niet altijd eenvoudig is. Beleid, regelgeving en voorzieningen sluiten niet vanzelfsprekend aan op de wensen en behoeften van mensen in de derde levensfase. Het potentieel van deze groep blijft dus onderbenut!

Goed idee?

In de ouderenzorgprogramma’s in Rivierenland en de Gelderse Vallei gaat Mura in 2020 samen met de partners nadenken over het betrekken van deze welwillende groep mensen in de diverse projecten en activiteiten. Heb jij een goed idee hoe we dit kunnen doen? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs om hier samen verder over te praten.