Naar nieuws

Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt gaat op eigen kracht verder

15 januari 2020

De patiënt in één keer op het juiste bed, dat is het uitgangspunt van het Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt. Verwijzers kunnen er terecht met al hun vragen over zorg, met het accent op zorgplaatsing in de regio en waar nodig daarbuiten. Mura Zorgadvies begeleidde de oprichting van dit Coördinatiepunt. Inmiddels draait het Coördinatiepunt ruim een half jaar en is het tijd om de verdere doorontwikkeling aan de betrokken instellingen zelf over te dragen.

Stevige basis

Nadat de verschillende werkwijzen van de betrokken organisaties op elkaar zijn afgestemd en de benodigde ICT is ingericht, is het Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt op 25 juni 2019 live gegaan. In het Coördinatiepunt werken Zorgcentra de Betuwe, SZR, Santé Partners, Ziekenhuis Rivierenland en huisartsenorganisaties met elkaar samen. Het Coördinatiepunt wordt bemand door klantadviseurs van de aangesloten VVT-instellingen. Op verzoek van een verwijzer, zoals een huisarts of transferverpleegkundige, gaat een adviseur van het Coördinatiepunt op zoek naar het juiste bed voor een patiënt. De adviseur van het Coördinatiepunt weet waar welke bedden beschikbaar zijn, onderhoudt korte lijnen en geeft advies.

Toekomst

Nu we inmiddels een half jaar ervaring hebben met het Coördinatiepunt in de praktijk, kunnen we zeggen dat het initiatief succesvol is! De afgelopen maanden is tijd genomen om de eerste kinderziekten er uit te halen. Er ligt inmiddels een samenwerkingsovereenkomst klaar voor ondertekening en de ambities voor doorontwikkeling worden verder vormgegeven in 2020.

Huisartsen en transferpunten werden gevraagd om hun ervaringen met het Coördinatiepunt te delen. Men is enthousiast en nut en noodzaak van dit Coördinatiepunt worden onderstreept: “Het antwoord op mijn vraag lag niet direct voorhanden, maar het Coördinatiepunt is het voor mij gaan uitzoeken, waardoor ik het kon loslaten en verder kon met mijn patiëntenzorg, heel prettig”, aldus één van de ondervraagde huisartsen.

Positief voorbeeld

Mura Zorgadvies heeft de ondersteuning voor doorontwikkeling van het Coördinatiepunt overgedragen aan de betrokken instellingen. Wij wensen hen veel succes in de toekomst en gaan de aanpak zoals we het Coördinatiepunt in Rivierenland met elkaar hebben vormgegeven gebruiken als voorbeeld voor mogelijke nieuwe initiatieven.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: www.rivierenlandzorgt.nl. Wil jij ook samenwerking tot stand brengen om de regionale coördinatie van zorg te verbeteren? Wij helpen je graag! Neem contact op met Mariëtte de Vries of lees meer in deze blog.